Wees een ware gelovige…

Vraag: Waarom zijn moslims onderdrukt? Waarom zijn moslims nooit de winnaars? Ik moest lang nadenken voordat ik een antwoord kon geven… Het is een onderwerp dat effect heeft op hele Oemma. Antwoord Meer »

Het uit stellen van gebed

Mag je zonder geldige reden gebed uit stellen?   Alle lofprijzingen komen Allaah toe. Het is niet toegestaan voor een moslim, man of vrouw, om een verplicht gebed uit te stellen tot Meer »

Het Islamitisch oordeel over masturbatie

Is zelfbevredeging (masturbatie) haram? Antwoord: Masturbatie is haram, dit op basis van bewijzen vanuit de Quran, en de Sunnah van de Profeet ﷺ. Allah, de verhevene zegt: “En degenen die over hun Meer »

Vasten met dubbele intentie

Kun je een dubbele intentie hebben om bij het vasten van Arafa ook  je gemiste dagen van Ramadan in te halen? Antwoord: Wanneer men bij het vasten van de dag van Arafa Meer »

Groeten tijdens Vrijdagpreek

Wat is het oordeel over het geven van de Islamitische groet wanneer men de moskee binnenkomt tijdens de vrijdagpreek en wat is het oordeel over het antwoorden hierop? Antwoord: Wanneer men de Meer »

 

Het uit stellen van gebed

Mag je zonder geldige reden gebed uit stellen?
 
Alle lofprijzingen komen Allaah toe.

Het is niet toegestaan voor een moslim, man of vrouw, om een verplicht gebed uit te stellen tot na de vastgestelde tijd (voor dat gebed), echter is het voor iedere vertanwoordelijke (mukallif) moslimman en vrouw verplicht om de gebeden zoveel mogelijk op tijd te verrichten.

Werk is geen excuus om het gebed uit te stellen, noch is onreinheid (najaasah) op kleding (een excuus) of dat (de) kleding vies is. Geen van deze (zaken) zijn geldige excuses.

Mensen zouden geëxcuseerd moeten worden van (hun) werk gedurende gebedstijden; bij aanvang van het gebedstijd, dient een werker de onreinheid van zijn kleding te wassen, of schone kleding aan te doen. Wat (normaal) vuil betreft (in tegenstelling tot onreinheden), dan weerhoudt dit (iemand) niet van het bidden in die kleding, zolang dit vuil niet onrein (najis) is en het geen nare geur afgeeft, waar de andere aanbidders last van zouden kunnen hebben. Maar indien het vuil of de geur daarvan anderen zal hinderen (i.e. ze er last van zullen hebben), dan dient hij het te wassen vóór het gebed, of schone kleding aan te trekken, zodat hij kan bidden in jamaa’ah (gemeenschap).

Het is toegestaan voor degenen die een geldige shar’i excuus hebben, zoals degenen die ziek zijn of op reis, om Dhuhr en ‘Asr te combineren op de tijd van een van deze (twee gebeden), en om Maghreb en ‘Ishaa te combineren op de tijd van een van deze (twee gebeden).

Dit was overgeleverd in de Sahih Sunnah van de Profeet (salallaahoe ‘alayhi wassalam). Het is ook toegestaan om gebeden te combineren wanneer er sprake is van hevige regen of modder, wat moeilijkheden veroorzaakt voor de mensen.

[Bron:Fataawaa Muhimmah tata’allaq bis-Salaah, Shaykh Ibn Baaz, p. 19]

Dua bij regen…

Dua bij Regen

Adviseer Oprecht en Vriendelijk

Degene die anderen uitnodigt tot Allah zijn de dichtstbijzijnde mensen tot onze Heer Allah. Daarnaast zijn moslims collectief eens over het belang van verspreiding van de islam en het uitnodigen van anderen tot islam, velen beweren dat het verplicht is voor moslims om anderen uit te nodigen tot islam, om te doen wat goed is en verbieden wat kwaad is en kuisheid te verspreiden en immoraliteit te vechten en mensen opleiden en adviseren.

Wie zijn de Profeten?

Volgens de Islam, heeft Allah de mens geschapen voor een nobel doel: namelijk om Hem aan te bidden en een deugdzaam leven leiden op basis van zijn leringen en begeleiding. Maar hoe zou de mens zijn rol en het doel van zijn bestaan weten​​, zonder een duidelijke en praktische instructie?

Lezen van Surah Al-Kahf op vrijdag.

Profeet Mohammad ﷺ heeft gezegd: “Degene die Surat Al Kahf op vrijdag reciteert, zal een licht hebben, wat hem verlicht van deze vrijdag tot de volgende (vrijdag).” [Al-Hakim en Bayhaqi]

al-kahf

Bij twijfel….

Profeet Mohammad ﷺ heeft gezegd: “Laat dat wat je in twijfel brengt, voor dat waar je geen twijfel over hebt.” [Tirmiddi en Nasa’i]

Daden

De Correcte Hijab

De dient Hijaab aan een aantal voorwaarden te voldoen. Sheikh al-Albanie heeft de volgende voorwaarden aan de Hijaab genoemd:

  • De Hijaab dient de lichaamsdelen van het lichaam te bedekken, die tot de ‘awrah (de lichaamsdelen die niet getoond mogen worden.) behoren.
  • De Hijaab van de  dient niet doorzichtig te zijn, zodat men er niet doorheen kan kijken.
  • De Hijaab dient losjes te zijn, dus niet strak, zodat het geen lichaamsdeel accentueert.
  • De Hijaab dient niet geparfumeerd te worden met bakhoer of een geurtje.
  • De Hijaab dient niet op de kledij van de ongelovige vrouwen te lijken
  • De Hijaab dient geen kledingstuk van faam en ijdelheid te zijn.
  • De Hijaab van de vrouw dient geen versiering te zijn.
  • De Hijaab dient niet te lijken op mannelijke kledij.

[Bron: Jilbab Mara’a Muslima, Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani]

Tegenslagen voor een moslim…

Profeet Mohammad ﷺ heeft gezegd: “Als een moslim een catastrofe overkomt dan zal Allah zijn zonden daardoor uitwissen, al is het maar een doorn die hem prikt.” [Bukhaari en Muslim]catastrofe

Geluk

Hier volgt een aantal belangrijke adviezen voor de vrouw om haar zorgen te verdrijven en geluk te verwerven.

Eid Mubarak

Eid Mubarak