De gevaren van liegen

Print Friendly
Liegen is een verwerpelijke kwaliteit waar de islamitische Shari’ah (islamitische wetgeving ernstige waarschuwingen heeft daartegen. Menselijke (gezonde) verstand instinctief afgestoten door dusdanige kwaliteit.
Oprechtheid is een van de pilaren van het voortbestaan, de oorsprong van alle lofwaardige eigenschappen, de hoeksteen van het Profeetschap en vrucht van vroomheid. Liggen is een handeling die zich keert tegen de aangeboren menselijke aard.


Er is gewaarschuwd tegen liegen in de islam en het verboden in de Koran, de Profetische Soennah en de consensus van de islamitische geleerden. Liegen heeft zeker consequenties, zowel in dit leven en in het volgende.

Liegen is alleen toegestaan ​​onder zeer strenge voorwaarden en in bepaalde situaties als het niet resulteert in ontnemen iemand van zijn / haar rechten, vergieten van bloed of kwaadspreken op anderen en dergelijke. In feite is liggen alleen toegestaan ​​in een situatie om iemands leven te redden, tussen twee strijdende partijen verzoenen of om meer liefde en compassie tussen echtgenoten te creëren. 

Er is geen speciale dag of tijd waarin de islam toestaat om te liegen en wat ze willen zeggen. Op de eerste dag van april (wat bekend staat als 1 aprilgrap), achten mensen liegen en te zeggen wat ze willen geoorloofd, zonder enige basis. Er is heel veel kwaad als gevolg van dergelijke praktijk.

De Boodschapper van Allah (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: Eerlijkheid leidt naar rechtvaardigheid en rechtvaardigheid leidt naar het Paradijs. Voorwaar, een man is eerlijk totdat hij bij Allah wordt opgeschreven als altijd-gelovig. En liegen leidt naar morele corruptie en morele corruptie leidt naar het Vuur. Voorwaar, een man zal doorgaan met liegen totdat hij bij Allah opgeschreven wordt als een volkomen leugenaar. [Sahieh Al-Bukhaari Moeslim]
Abdoellah ibn Masoed heeft gezegd: “Jullie moeten de waarheid zeggen. Eerlijkheid leidt tot de juiste handeling. De juiste handeling leidt tot het Paradijs. Wees op je hoede voor het liegen. Liegen leidt tot corruptie en corruptie leidt tot het Vuur. Zien jullie niet dat gezegd is: ‘Hij spreekt de waarheid en handelt correct’, en ‘Hij liegt en is corrupt’.”

Ibn Masoed (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd:” Liegen is niet geaccepteerd voor de grap of in ernst.” Vervolgens reciteerde hij (moge Allah tevreden zijn met hem) het volgende vers:
  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 

  “O jullie die geloven, vreest Allah en weest met de waarachtigen.” (Al-Taubah:119)
  Abu Bakr (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Pas op voor liggen omdat het zich verzet tegen het geloof.  
  Sa‘d ibn Abi Waqqas (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “De gelovige kan alle soorten karaktereigenschappen verwerven, behalve verraad en liegen.” 
   Ibn ‘Umar (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Men zal nooit de werkelijkheid van het geloof bereiken totdat hij zich onthoudt van liegen ook al is het voor de grap. 
  Toegestane liegen!!
  Liegen is in drie gevallen toegestaan: oorlog, verzoening bewerken tussen twee ruziënde partijen en een man die liegt tegen zijn vrouw (of omgekeerd) omwille van hun liefde en de harmonie tussen hen.


  Umm Kalthum Bint ‘Uqbah (moge Allah tevreden zijn met haar) overgeleverd dat ze de Boodschapper van Allah (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft horen zeggen: “Hij die twee mensen met elkaar verzoent, en daartoe iets goeds vertelt of iets goeds zegt, is geen leugenaar.”(Sahieh Al-Bukhaari en Muslim)

  Er is overgeleverd dat Asma’ Bint Yazeed (moge Allah tevreden zijn met haar) heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het is niet toegestaan leugens te vertellen, behalve in drie (gevallen): als een man tot zijn vrouw spreekt om haar te behagen; liegen in oorlogstijd en liegen om mensen met elkaar te verzoenen.”