Waarlijk, in het gedenken van Allah vinden de harten rust!

Allah
Print Friendly

“Waarlijk, in het gedenken van Allah vinden de harten rust!” [13:28]

Oprechtheid is bij Allah geliefd en is een reinigende zeep voor het hart. En er is geen daad die het hart zoveel genoegen doet, of die een grotere beloning oplevert dan het gedenken van Allah.

“Gedenk Mij en Ik zal jullie herinneren…” [2:152]

Het gedenken van Allah is Zijn paradijs op aarde, en iedereen die het niet binnengaat, zal het paradijs in het hiernamaals niet binnengaan. Het gedenken is niet alleen een veilige haven voor de problemen en zorgen van deze wereld, maar is ook een kort en gemakkelijk pad om het uiteindelijke succes te verkrijgen. Lees de verschillende geopenbaarde teksten die naar het gedenken van Allah verwijzen en je zult de voordelen ervan kunnen waarderen.

Als je Allah gedenkt, dan worden wolken van zorg en angst weggedreven en de bergen problemen worden weggeblazen.

We hoeven niet verrast te zijn wanneer we horen dat mensen die Allah gedenken tevreden zijn. Wat echt verrassend is, is dat de onachtzamen en gedachtelozen zonder het gedenken van Hem overleven.

“(Zij zijn) dood, levenloos en zij weten niet wanneer zij zullen herrijzen.” [16:21]

O iedereen die over slaaploze nachten klaagt en in een schoktoestand verkeert vanwege zijn pech, roep Zijn Heilige Naam.

“Ken jij iemand die gelijk aan Hem is?” [19: 65]

Hoe meer jij Allah gedenkt, hoe kalmer en opgewekter je hart wordt. Het gedenken van Hem neemt de totale afhankelijkheid van Hem met zich mee, van het naar Hem toekeren voor hulp, goed over Hem te denken en wachten op de overwinning van Hem. Waarlijk, Hij is nabij als er tot Hem gesmeekt wordt: Hij hoort wanneer Hij geroepen wordt en Hij antwoordt als Hij opgeroepen is, verneder jezelf dus voor Hem en vraag Hem oprecht. Herhaal Zijn prachtige gezegende naam en noem Hem als Enige Die het waard is aanbeden te worden. Noem Zijn lofprijzingen, smeek Hem en vraag Hem vergeving: je zult dan – met de wil van Allah – geluk, vrede en verlichting vinden.

“Dus gaf Allah hen de beloning van deze wereld en de uitmuntende beloning van het hiernamaals.” [3:148]