Wees één van de zeven personen!!!

group-of-people
Print Friendly

Op de Dag der Opstanding zal er de meeste schrik teweeggebracht worden, het angstgevoel zal steeds meer toenemen en één van de angstgevoelens die we zullen ervaren heeft de Profeet ﷺ beschreven in een hadith overgeleverd door Miqdad Ibn Al-Aswad:

Op de Dag der Opstanding, zal de zon dicht bij de hoofden van de schepselen staan, totdat de afstand nog maar één mijl is, de mensen zullen zo erg gaan zweten dat ze in hun eigen zweet zullen baden, afhankelijk van de ernst van hun daden, bij sommigen zal het zweet tot hun enkels komen, bij anderen tot hun middel en bij nog anderen tot hun mond.” [Muslim]

Tijdens deze beangstigende gebeurtenis, zal Allah, de Verhevene, Mild zijn ten opzichte van een groep van Zijn aanbidders en Hij zal hen plaatsen in de schaduw van Zijn troon waarvan er maar één is, zoals de Profeet ﷺ ons heeft verteld:

Zeven soorten mensen zullen beschermd worden door de schaduw van Allah (de schaduw van zijn Troon), op de Dag dat er enkel Zijn schaduw zal zijn: 

1-Een rechtvaardige leider, 

2- Een jonge man die opgegroeid is in de aanbidding van Allah, 

3- Een man waarvan het hart verbonden is met de moskeeën, 

4- Twee mensen die van elkaar hielden omwille van Allah, die zijn samengekomen omwille van Hem en uit elkaar zijn gegaan omwille van Hem, 

5- Een man die door een nobele en mooie vrouw verleid werd tot het plegen van overspel en tegen haar zei: “Ik vrees Allah”, 

6- Een man die een aalmoes heeft gegeven op zo’n onopvallende manier dat zijn linkerhand niet wist wat zijn rechterhand gegeven had,

7- Een man waarvan de ogen gevuld met tranen zijn bij het aanroepen van Allah.” [Bukhaari en Muslim]

Heb je je ooit eens afgevraagd: “Wat weerhoudt me ervan om bij deze zeven soort personen te horen?”

Het zijn mensen net zoals maar ze hebben de strijd van hun verlangens overwonnen en hebben de weg van oprechtheid en gehoorzaamheid gekozen. En jij, beste broeder of zuster, als je het pad van afdwaling en onachtzaamheid verlaat en naar de goede mensen keert zul je een iemand zijn die opgroeit in gehoorzaamheid aan Allah en zal je het verdienen om net als één van de bovengenoemde mensen te zijn.

De jongeren die zich vermaken met verboden zaken, zullen, zelfs als ze ervan genieten, een groot verlies lijden, want ze hebben het slechte voor het goede geruild en de kans laten schieten om bij deze zeven mensen te horen.

De Profeet ﷺ heeft ons ingelicht over het genot van het wereldse leven door haar te vergelijken met de beloning van het leven in het hiernamaals:

Op de Dag der Opstanding zal men de rijkste man ter wereld onder de mensen van het Vuur brengen, hij zal één keer in het vuur gedompeld worden en er zal hem gezegd worden: “Oh zoon van Adam! Heb jij enig geluk gekend? Heb jij enig genot gekend?” Hij zal antwoorden: “Nee, bij Allah! Oh mijn Heer!” En men zal de meest armoedige man van de wereld onder de mensen van het Paradijs brengen, hij zal éénmaal het Paradijs betreden en men zal hem vragen:” Oh, zoon van Adam! Heb jij enige ongeluk gekend in deze wereld? Heb je enige kwelling gekend in je leven?” Hij zal zeggen: “Nee bij Allah!” Ik heb geen ongeluk gekend en ik heb nooit een moeilijke moment van kwelling gekend.” [Muslim]