Het geloof is het leven zelf

Islamic
Print Friendly

Degenen die beklagenswaardig zijn, in de volle betekenis van het woord, zijn degenen die van de schatten van het geloof beroofd zijn. Zij verkeren altijd in een staat van ellende en woede.

“Maar iedereen die zich van Mijn overdenking afkeert, waarlijk voor hem is er een moeilijk leven…” [20:124]

De enige manier om het hart te zuiveren en de zorgen en angsten te verwijderen, is het hebben van een volledig geloof in Allah, de Heer van alles wat er bestaat. Het leven heeft eigenlijk geen ware betekenis als men geen geloof heeft.

Hoe laag en slecht is een leven zonder geloof! Hoe eeuwig verdoemd is het bestaan dat degene die zich buiten de grenzen die Allah gesteld heeft, ontwikkelt.

“En Wij zullen hun harten en hun ogen (van de leiding) wegdraaien, want zij weigerden vanaf het eerste moment daarin te geloven, en Wij zullen hen in hun overtreding blind laten ronddwalen.” [6:110]

Is de tijd dan niet aangebroken waarin de wereld een onbetwistbaar geloof moet hebben: dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah? Na eeuwen van ervaring zou de mensheid toch geleid moeten zijn zodat zij weet dat het geloof in beelden belachelijk is en atheïsme absurd, dat de profeten waarachtig waren en dat aan slechts Allah het rijk van de hemelen en aarde toebehoort? Alle lof is aan Allah en Hij is tot alle dingen in staat.

Afhankelijk van het niveau van uw geloof – sterk of zwak, standvastig of twijfelend – zult u gelukkig en in vrede zijn.

“Iedereen die goede daden verricht, of hij nu een man of een vrouw is, terwijl hij een w are gelovige is, waarlijk, voor hem geven Wij een goed leven en Wij zullen hen zeker een beloning geven in overeenstemming met het beste wat zij plachten te doen.” [16: 97]

Het ‘goede leven’ waar in dit vers over gesproken wordt, slaat op het hebben van een standvastig geloof in de belofte van onze Heer en op een standvastig hart dat Hem lief heeft. Mensen die dit ‘goede leven’ leiden, zullen ook kalm blijven als zij door moeilijkheden getroffen worden; zij zullen tevreden zijn met alles wat zij krijgen, want het is voor hen opgeschreven en omdat zij tevreden zijn met Allah als hun Heer, de islam als hun godsdienst en Mohammed als hun profeet en boodschapper.