Voorwaarden van Udhiyah (Het Offer)

Udhiyah
Print Friendly

Udhiyah verwijst naar het dier dat tijdens de dagen van `Eid Al-Adha als een daad van aanbidding geslacht wordt, met de bedoeling om ons dichter bij Allah te brengen. Het is een van de rituelen van de islam dat voorgeschreven staat in het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem).

De moslims zijn het unaniem eens dat het is voorgeschreven staat in de islam, zoals overgeleverd door meer dan een geleerde. Maar ze verschillen over de vraag of het Sunnah Muakkadah (een bevestigde Sunnah) of het verplicht is.

 De meerderheid van de geleerden zijn van mening dat het Soennah Muakkadah is. Dit is de mening van Shaffii, Malik en Ahmad (volgens zijn meest bekende mening). Anderen waren van mening dat het verplicht is. Dit is de mening van Aboe Hanifa en een van de standpunten overgeleverd van Ahmad.
 Voorwaarden van Udhiyah

 De voorwaarden voor de udhiyah zijn:

 1.  Het moet een van deze soorten dieren zijn: kamelen, runderen, schapen of geiten. Allah, de Verhevene, zegt in Quran: En voor elk volk hebben Wij handelingen van offer en wijdingen vastgesteld, opdat zij de naam van Allah mogen uitspreken over het vee dat Hij hun heeft gegeven.” [22:34]
 2.   Het moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt., dat is zes maanden voor schappen, vijf jaar voor kamelen, twee jaar voor het vee en een jaar voor geiten
 3.  Het moet vrij zijn van gebreken die het offer ongeschikt maken, er zijn vier:
  • Een duidelijk gebrek aan ogen.
  • Duidelijk ziekte waarvan de symptomen duidelijk zichtbaar zijn in het dier.
  • Duidelijk kreupelheden waardoor het dier niet normaal kan lopen. 
  • Vermagering.
 4.  Het dier moet behoren tot de persoon die offert, of hij/zij moet toestemming hebben van de eigenaar om het dier te offeren. Het offer is niet geldig als het dier geslacht wordt zonder toestemming van eigenaar of het is niet van degene die offert maar het is met geweld genomen, gestolen etc. want het is niet toegestaan ​​om dichter bij Allah te komen door middel van een zonde.
 5.  Het moet offeren moet gebeuren op een aangegeven tijdstip. Het dier moet na de Eid gebed op de Dag van het Offer tot zonsondergang op de laatste van de dagen van de At-Tashriq (dat is de 13e van Dhul-Hijjah) worden geslacht. Dus de dagen waarin geofferd kan worden zijn vier: de dag van Eid (na het Eid gebed), en de drie dagen daarna. Het Offer voor de Eid gebed of na zon op de 13e van Dhul-Hijjah, is niet geldig. Maar als iemand een goede excuus heeft voor het uitstellen van offeren tot buiten de dagen van Tashriq, bijvoorbeeld als het dier weg liep (zonder nalatigheid) en hij kon het niet vinden tot na de tijd voorbij was, of hij iemand anders benoemd had te slachten en die persoon was vergeten te slachten, totdat de tijd voorbij was, dan is er niets mis met het slachten van het dier na de afgesproken tijd.

Het is toegestaan ​​om de udhiyah te slachten op elk moment (binnen aangegeven tijdstip), dag of nacht, maar het is beter om het te slachten tijdens de dag, en het is beter om te slachten op de eerste dag van Eid (natuurlijk na de Eid gebed).

De beste Udhiyah  

Een schaap is genoeg als offer voor een man en de leden van zijn gezin en zijn kinderen, vanwege de hadith van Abu Ayyub: In de tijd van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) offerde een man een schaap ten behoeve van zichzelf en leden van zijn huishouden, ze aten ervan en geven ervan aan anderen. (Ibn Majah) 

Echter, een kameel of een koe is genoeg voor zeven personen. Het overgeleverd door Jabir (moge Allah tevreden met hem zijn): “We hebben opgeofferd op dag van Hudaybiyah samen met de Profeet (vrede zij met hem), een kameel voor zeven (personen) en een koe voor zeven (personen).” [Muslim]

Eren van de Udhiyah

Het is Soennah voor iemand om te zeggen tijdens slachten: 

Bismillah, wa Allahu akbar, Allahumma hadha minka wa laka. (In de naam van Allah, Allah is de Grootste. O Allah, dit is van U en voor U.)

Het is beter voor degene die offert niets te eten (als  mogelijk is) een dag voor offeren en eet van offer dat hij heeft gemaakt.

Het is beter voor een persoon om het offer zelf te slachten, maar als hij dat niet doet/kan, het is aangeraden om aanwezig te zijn wanneer het offer wordt geslacht.

De geleerden erover eens dat het niet toegestaan ​​is om iets te verkopen van het vlees, vet of huid van het offer. In een authentieke hadith heeft Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Wie de huid van zijn udhiyah verkoopt, is er geen udhiyah voor hem (dat wil zeggen, zijn offer is niet geaccepteerd).” (Sahih Al-Jami`)