Belang van het Geloof in Allah

Print Friendly

Geloven in Allah leidt tot vele effecten voor de gelovigen, onder andere:

  1. Om zich bewust te worden van de Tawhied van Allah (Geprezen en Verheven is Hij), door alleen van Hem afhankelijk te zijn en je hoop op Hem te vestigen, en alleen Hem te vrezen en te aanbidden.
  2. Om de liefde en verering van Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) te perfectioneren en met betrekking tot Zijn Macht zoals beschreven door Zijn Meest prachtige namen en Meest hoge eigenschappen.
  3. Door waarachtig te zijn in de aanbidding van Allah (Geprezen en Verheven is Hij) door zich te houden aan Zijn geboden en Zijn verboden na te laten.