Tweede zuil van Imaan: Het geloven in Zijn Engelen

Print Friendly
Engelen zijn van de ongeziene wereld. Zij zijn door Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) geschapen en zij aanbidden Hem. Zij bezitten geen eigenschappen die van hen goden of heren maakt. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) heeft hen van licht geschapen, en Hij heeft hun de gunst geschonken om Hem op elk moment te gehoorzamen. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) heeft ze de macht gegeven om Zijn bevelen te dragen en na te komen.

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ * يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ


“Aan Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is. En degenen die niet Hem zijn (de Engelen), zijn niet te hoogmoedig om Hem te dienen en zij worden er niet moe van. Zij prijzen Zijn Glorie tijdens de nacht en de dag en versagen niet.” [Al-Anmbijaa:19-20]

Zij zijn zo talrijk dat alleen Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) hun aantallen kent. Al-Bukhaarie en Muslim hebben overgeleverd dat Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd, terwijl hij het verhaal van de Hemelvaart van de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) vertelde, dat Al-Bait al-Ma’moor (Het Huis in de hemel dat altijd bewoond is, bedoeld voor de bewoners van de hemel, net zoals de Ka’bah voor de bewoners van de aarde) werd verheven voor de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) in de hemel zodat hij deze kon aanschouwen. Elke dag bidden er 70.000 engelen in dit Huis, en als ze daar klaar mee zijn komen zij er nooit in terug (dit toont ons hoe talrijk de engelen zijn).

Geloof in de Engelen bestaat uit vier onderdelen: 
  1. Geloven in hun bestaan. 
  2. Geloven in hetgeen ons verteld is over hun namen, zoals (Djiebriel), en ook geloven in andere engelen over wie we niet geïnformeerd zijn betreffende hun namen. 
  3. Geloven in hetgeen ons verteld is over hun eigenschappen. Een voorbeeld hiervan is de beschrijving van (Djiebriel). De Profeet vrede zij met hem heeft ons verteld dat hij (Djiebriel) heeft gezien in de gedaante waarin Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) hem heeft geschapen. Hij had zeshonderd vleugels en groter dan de horizon. De engelen kunnen van gedaante veranderen op het bevel van Allah (Geprezen en Verheven zij Hij). Zij kunnen de gedaante van een man aannemen. Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zond Djiebriel naar Mariam en hij kwam naar haar toe in de gedaante van een man. Hij werd ook naar de Profeet Mohammed (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) gezonden, terwijl hij met zijn metgezellen zat, in de gedaante van een man die hele witte kleding droeg en pek zwart haar had. Hij was een vreemdeling voor de metgezellen, alhoewel er geen enkel spoor aan hem te zien was dat hij gereisd had. Hij zat naast de Profeet en plaatste zijn knieën tegen die van de Profeet vrede zij met hem, en plaatste zijn handen op de dijen van de Profeet. Hij ondervroeg de Profeet over Islam, Imaan, Ih’saan (uitmuntendheid in het geloof) en het Laatste Uur en zijn tekenen. De Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) antwoordde hem. Daarna verliet Djiebriel hem. De Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zei tegen zijn metgezellen:”Dit was Djiebriel, hij is gekomen om jullie in jullie religie te onderwijzen.” [Muslim]. Ook heeft Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) engelen naar Ibrahiem en Lut (vrede zij met hen) in de gedaante van een man gezonden.
  4. Geloven in de taken die zij uitvoeren op Allah’s bevel. Zij prijzen Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) en aanbidden Hem op elk moment zonder enige verveling of vermoeidheid. Sommige engelen hebben speciale taken die ze moeten volbrengen: Djiebriel is de eervolle engel die Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) neer zendt met openbaring aan de Profeten en Boodschappers. Miekaa-eel is de engel die toezicht houdt op regen en vegetatie, op Allah’s bevel. Israafiel is de engel die op de Hoorn moet blazen wanneer het Uur (de Laatste Dag) is aangebroken, en de doden verrezen moeten worden. Maalik is de bewaker en toezichthouder van de Hel. De engel des doods neemt de zielen in tijdens de dood. Er zijn engelen die toezicht houden op foetussen in de baarmoeder. Wanneer een foetus vier maanden oud is, zendt Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) een engel neer en beveelt hem de voeding, maximale leeftijd, daden van de foetus te noteren en of het ellendig (naar de Hel voorbestemd) ofgelukkig (naar het Paradijs voorbestemd) zal zijn. Er zijn engelen die de daden van de mensen registreren. Zij hebben een registratie van de daden van iedereen. Er zijn twee engelen voor elk persoon, de een aan de rechterkant en de ander aan de linkerkant. Er zijn weer andere engelen die de doden ondervragen wanneer zij zich in hun graven bevinden. Twee engelen komen naar alle dode personen en vragen elk van hen over de Heer die zij aanbaden, de religie die zij volgden en deBoodschapper die zij gehoorzaamden.