Wees een ware gelovige…

Kabba
Print Friendly

Vraag: Waarom zijn moslims onderdrukt? Waarom zijn moslims nooit de winnaars?

Ik moest lang nadenken voordat ik een antwoord kon geven… Het is een onderwerp dat effect heeft op hele Oemma. Antwoord volgens mij is heel erg simpel: wij als moslims voeren alleen de rituelen van de islam uit en zijn niet de ware gelovigen. Wij vragen Allah constant in onze smeekbeden om ons te helpen, maar wij zijn precies zelfde als een leerling die geen middelbare school diploma heeft en toch Allah vraagt om universiteit toegelaten te worden.

De volgende vraag is dan misschien: Hoe kunnen wij ware gelovigen zijn??

Antwoord daarop is te vinden in Quran:

“Die zich tot Allah bekeren, die aanbidden, die prijzen, die vasten, die zich nederbuigen, die zich ter aarde werpen, die tot het goede aansporen en het kwade verbieden, die de door Allah gestelde grenzen in acht nemen; breng aan de gelovigen blijde tijding.” [Tawba:112]

Let op dat blijde tijding is aan de gelovigen pas na dat ze die 9 eigenschappen hebben. Zonder deze 9 eigenschappen te hebben blijven me moslims en zijn niet ware gelovigen, zo zegt Allah in heilige Quran:  “De bewoners der woestijn zeggen: “Wij geloven.” Zeg: “Gij gelooft nog niet, maar zegt liever: Wij hebben ons onderworpen want het geloof is uw hart nog niet binnengedrongen.” [Al-Hodjoraat:14]

 

Iemand zou kunnen vragen: Wat als we nou gelovigen zijn, wat zal er dan gebeuren?

1- Als we echte gelovigen zijn zal Allah de Oemma niet laten blijven in de situatie waarin de Oemma zich nu bevindt. Zo heeft Allah gezegd:”Allah is niet zo dat Hij de gelovigen in de toestand laat waarin zij verkeren” [Al-Imraan:179] Let op dat in de vers gelovigen worden genoemd en niet moslims!!

2- Als we Allah aanbidden zal Hij ons helpen,  Allah heeft gelovigen beloofd te helpen. Zo heeft Allah gezegd:”En het was Onze plicht de gelovigen te helpen.” [A-Roem:47] Let op dat in de vers gelovigen worden genoemd en niet moslims!! Bovendien is de hulp niet verbonden met aanvraag, Allah zal helpen zodra de ware gelovige hulp nodig heeft.

3- Wanner we ware gelovigen zijn zal alle somberheid, zorgenverdriet, eindigen en de tragedies die onze geteisterd heeft eindigen. Zo heeft Allah gezegd:”Verslapt noch treurt; gij zult zeker overwinnaar worden, als gij gelovig blijft.” [Al-Imraan:139] Let op dat in de vers gelovigen worden genoemd en niet moslims!! Bovendien is de overwinning niet verbonden met enige voorwaarden, Allah zal de Oemma laten overwinnen zodra de ware gelovige zijn.

4- Als we ware gelovigen zijn, zullen wij zullen geen agressie ondergaan. Zo heeft Allah gezegd:”…en Allah zal de ongelovigen op generlei wijze over de gelovigen doen zegevieren.” [A-Nisaae:141] Let op dat in de vers gelovigen worden genoemd en niet moslims!!

Dus voordat we beginnen met beschuldigen van anderen voor de situaties waarin de Oemma zich bevindt, voordat we denken: waarom helpt Allah ons niet terwijl allerlei tragedies gebeuren met de Oemma, moeten we nagaan of we ware gelovigen zijn!! We moeten nagaan of we over de 9 eigenschappen van gelovigen beschikken.