Algemene etiquette betreffende eten

Print Friendly

1. Het eten niet bekritiseren

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) nooit voedsel bekritiseerde. Als hij ervan hield dan at hij het en als hij er niet van hield, dan liet hij het liggen. (Overgeleverd door al-Bukhaari, 3370; Moslim, 2046)

Waar hier naar wordt verwezen is halal-voedsel; als het haraam-voedsel betrof, zou hij het bekritiseren en verbieden.

Al-Nawawi heeft gezegd: Een deel van de bevestigde etiquette van voedsel is het niet bekritiseren ervan zoals het zeggen het te zout is, of te zuur, of niet zout genoeg, of dik of dun, of niet goed gekookt, enz.

Ibn Battaal zei:

Dit maakt deel uit van goede manieren, omdat een persoon van voedsel kan houden waar anderen niet van houden, maar er is niets verkeerd met het eten ervan omdat het in shari’ah wordt toegelaten.
(Sharh Moslim, 14/26)

2. Matiging in het eten en het niet vullen van de maag

Het meeste dat een Moslim in dit verband wordt toegelaten te doen, is zijn maag in drie derden verdelen: éénderde voor voedsel, éénderde voor drank en éénderde voor lucht.

”Een mens vult geen foedraal slechter dan zijn maag. Het volstaat voor de zoon van Adam om genoeg te eten om hem levend te houden. Maar als hij dat moet doen, dan is éénderde voor zijn voedsel, éénderde voor zijn drank en éénderde voor zijn lucht.”
(Overgeleverd door al-Tirmidhi, 2380; Ibn Maajah, 3349; ingedeeld als saheeh door al-Albaani in Saheeh al-Tirmidhi, 1939).

Dit houdt het lichaam gezond en licht, omdat het vol eten het lichaam zwaar maakt, dat tot luiheid in verering en werk leidt.

3. Het eten en drinken uit gouden en zilveren schalen vermijden

De Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) zei:

“Draag geen zijde of brokaat, en drink niet van gouden en zilveren bekers, en eet niet van schalen daarvan. Zij zijn voor hen in deze wereld en voor ons in het Hiernamaals.”
(Overgeleverd door al-Bukhaari, 5426; Moslim, 2067)

4. Het Prijzen van Allah na het beëindigen van het eten

Er is heel wat deugd in dit.

Het werd verteld door Anas ibn Maalik dat de Boodschapper van Allah (sallallahu alaihi wa salaam) zei:

“Allah is tevreden met Zijn slaaf wanneer hij iets eet en Hem er voor prijst, of iets drinkt en Hem er voor prijst.”
(Overgeleverd door Moslim, 2734)