Belang van Tawhid in Quran

Print Friendly

Shaykh Hammad Ibn Muhammad Al-Ansârî رحمه الله zei :

“ En deze hoofdstuk [Al-Fâtiha] behoort tot de hoofdstukken die zijn uitgekozen [om de Tawhîd] uit te leggen.

En de hoofdstukken in de Qur’aan die uitgekozen zijn voor de Tawhîd zijn er 4 :
1- Surah Al-fâtiha
2- Surah Al-Kâfirûn
3- Surah “Qul huwallahu Ahad”[ Surah Al-Ikhlas]
4- Surah Al-Falaq

Elk van hen classificeert een [bepaalde vorm van de] Tawhîd die er speciaal betrekking op heeft.
Bijvoorbeeld, Surah Al-Fâtiha classificeert de volledige Tawhîd.
Surah Al-Kâfirûn omvat Tawhîd Al-Uluhiyyah, dat is de [Tawhîd] van ‘Ibadah [aanbidding].
Surah “Qul huwallahu Ahad” omvat Tawhîd Al-Asmâ was-Sifât.
En Surah Al-Falaq omvat Tawhîd Ar-Rububiyyah.

En als dit iets aangeeft, geeft dit het belang van de Tawhîd aan, omdat Allah voor elke vorm van de Tawhîd een volledig hoofdstuk openbaarde.

En dit was helemaal niet het geval voor de ahkâm [wetgevingen] noch komt dit voor in de furû’ [aftakking], net zoals Allah de Machtige en Majestueuze zei :
“En Ik heb de Djinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden.” [ Surah Adh-Dhâriyât 51:56 ], Zijn uitspraak : “om Mij te aanbidden”, is Tawhîd.
En het eerste bevel in het Boek van Allah is het bevel om [Hem] te aanbidden, zoals voorkomt in Surah Al-Baqarah : “O mensheid, aanbidt jullie Heer.” [ Surah Al-Baqarah 2:21 ]

Hieruit kunnen we besluiten dat Allah, de Machtige en Majestueuze, deze vier hoofdstukken heeft geopenbaard, elk van hen omvat de Tawhîd en is een aanwijzing om het belang van de Tawhîd van Allah te benadrukken. Dit is het geheim achter de schepping van de Djinn en de Mensheid.

Bron : Rasâ’il Fil-‘Aqîdah, pg.18 [Maktabah Al-Furqaan]
Vertaald door : Abû Muttahir Abdelillâh Al-Albânî.