Het uit stellen van gebed

Print Friendly
Mag je zonder geldige reden gebed uit stellen?
 
Alle lofprijzingen komen Allaah toe.

Het is niet toegestaan voor een moslim, man of vrouw, om een verplicht gebed uit te stellen tot na de vastgestelde tijd (voor dat gebed), echter is het voor iedere vertanwoordelijke (mukallif) moslimman en vrouw verplicht om de gebeden zoveel mogelijk op tijd te verrichten.

Werk is geen excuus om het gebed uit te stellen, noch is onreinheid (najaasah) op kleding (een excuus) of dat (de) kleding vies is. Geen van deze (zaken) zijn geldige excuses.

Mensen zouden geëxcuseerd moeten worden van (hun) werk gedurende gebedstijden; bij aanvang van het gebedstijd, dient een werker de onreinheid van zijn kleding te wassen, of schone kleding aan te doen. Wat (normaal) vuil betreft (in tegenstelling tot onreinheden), dan weerhoudt dit (iemand) niet van het bidden in die kleding, zolang dit vuil niet onrein (najis) is en het geen nare geur afgeeft, waar de andere aanbidders last van zouden kunnen hebben. Maar indien het vuil of de geur daarvan anderen zal hinderen (i.e. ze er last van zullen hebben), dan dient hij het te wassen vóór het gebed, of schone kleding aan te trekken, zodat hij kan bidden in jamaa’ah (gemeenschap).

Het is toegestaan voor degenen die een geldige shar’i excuus hebben, zoals degenen die ziek zijn of op reis, om Dhuhr en ‘Asr te combineren op de tijd van een van deze (twee gebeden), en om Maghreb en ‘Ishaa te combineren op de tijd van een van deze (twee gebeden).

Dit was overgeleverd in de Sahih Sunnah van de Profeet (salallaahoe ‘alayhi wassalam). Het is ook toegestaan om gebeden te combineren wanneer er sprake is van hevige regen of modder, wat moeilijkheden veroorzaakt voor de mensen.

[Bron:Fataawaa Muhimmah tata’allaq bis-Salaah, Shaykh Ibn Baaz, p. 19]