Adviseer Oprecht en Vriendelijk

Print Friendly

Degene die anderen uitnodigt tot Allah zijn de dichtstbijzijnde mensen tot onze Heer Allah. Daarnaast zijn moslims collectief eens over het belang van verspreiding van de islam en het uitnodigen van anderen tot islam, velen beweren dat het verplicht is voor moslims om anderen uit te nodigen tot islam, om te doen wat goed is en verbieden wat kwaad is en kuisheid te verspreiden en immoraliteit te vechten en mensen opleiden en adviseren.

Daarom is er geen twijfel dat degene die uitnodigt tot Allah is een uitverkorene, en vormt de beste van zijn schepselen. Hij houdt van Allah, accepteert Zijn roeping en nodigt anderen uit tot Hem en in ruil houdt Allah van hem. Dat is de reden waarom Allah in een korte verklaring zegt zeer duidelijk:

“En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: ‘Waarlijk, ik behoor tot de Moslims.'” [41:33]

Al-Hasan Al-Basari, nadat hij de bovenvermelde vers heeft gereciteerd zei:”Dit is de geliefde tot Allah, dit is de Waly (gesteund en geliefd bij Allah) van Allah. Dit is de uitverkorene van Allah, dit is de beste van de predikers op weg Allaah, dit is de meest geliefde van de bewoners van de aarde tot Allah. Hij riep mensen tot Allah en handelde rechtvaardig en zei:’Ik ben van de moslims’.”

Om deze niveau te bereiken, is het noodzakelijk dat de moslim missionaris die op zoek zijn naar de beloning van Allah rekening houden met de volgende zaken zodat ze succesvol worden:

  • Oprecht zijn in doel en intentie

Oprechtheid is de belangrijkste van alle daden, het is de basis voor alle andere daden, het is de essentie van de Islam. Allah, de Verhevene, zegt:

“En daarin werd hun slechts geboden Allah te aanbidden, oprecht zijnde in gehoorzaamheid jegens Hem, oprecht het gebed te onderhouden en de Zakaat te betalen. Dat is de ware godsdienst.” [98:5]

Oprechtheid is de essentie van aanbidding. Imam Ibn Hazm heeft gezegd: “De relatie tussen oprechtheid en daden is als dat tussen de ziel en het lichaam.”

Oprechtheid is de basis waarop daden geaccepteerd of verworpen zullen worden, dus het is de oorzaak van iemands uiteindelijke succes of mislukking. Oprechtheid is de weg die naar de hel leidt voor diegenen die niet daaraan kunnen voldoen en het is pad naar het paradijs voor degenen die het kunnen bereiken.

Degenen die islamitische monotheïsme bereiken, worden ook wel oprecht genoemd,  Imam Ibn al-Qayyim heeft oprechtheid als volgt beschreven:”Om alleen het genoegen van Allah in je intentie te hebben terwijl daden van aanbidding uitvoert.”

Profeet Mohammad ﷺ heeft gezegd:Handelingen worden alleen door hun intentie bepaald [Bukhaari en Muslim] Dit is een van de belangrijkste profetische overleveringen tussen al dat de Profeet ﷺ ons geleerd heeft.

Aan de andere kant, diegenen die daden verrichten om gezien worden door anderen zijn afgekeurd door Allah en heeft hun straf beloofd, zoals Allah, de Verhevene, zegt:

“Wie het tegenwoordige leven en de schoonheden er van wenst, Wij zullen hen volgens hun werken in dit leven ten volle belonen en zij zullen daarin niet tekort worden gedaan. Dezen zijn degenen, die in het Hiernamaals niets dan het Vuur zullen ontvangen en hetgeen zij in dit leven verrichtten zal teniet gaan en hetgeen zij doen is vergeefs.” [11:15-16]

  • Vriendelijk zijn tijdens uitnodigen van mensen tot islam

Het volgen van manieren van onze geliefde Profeet ﷺ is de juiste middel die tot de verwezenlijking van de doelen kan leiden. Allah, de Verhevene, spreekt de Profeet ﷺ aan (wij als moslims worden ook aangesproken wanneer Profeet ﷺ wordt aangesproken in heilige Quran) en zegt:

“Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en redetwist met hen op een gepaste wijze.” [16:125]

Sommige mensen die uitgenodigd worden tot de weg van Allah zijn goed in nature, wanneer ze de waarheid herkennen zullen ze het niet verlaten. Ze zijn enthousiast en zodra men hen de waarheid vertelt, haasten zich daarnaar. Zo’n persoon is geschikt te uitgenodigden tot islam op een wijze manier.

Met betrekking tot de methode van oproepen van mensen tot islam, zegt Allah, de Verhevene:

“Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en redetwist met hen op een gepaste wijze.” [16:125]

Zo moet men niet agressief en hard zijn in de wijze waarop hij mensen oproept tot de islam, maar eerder moet gebruik maken van woorden die hun hart zou verzachten, zodat ze zouden overgeven aan zijn instructies en aandacht te schenken aan zijn woorden. Allah beveelt ons om op deze manier zelfs met de ongelovigen om te gaan. Allah, de Verhevene, zegt:

“En twist met de mensen van het Boek slechts op de goede wijze; doch zeg tegen de onrechtvaardigen.” [29:46]

Wijsheid, zachte woorden en vriendelijkheid bij het oproepen naar het pad van Allah zijn bijzonder belangrijk. Dit is natuurlijk vereist in alle situaties, maar in een periode waarin onwetendheid en onderwerping aan de wensen overweldigd zijn, worden ze des te meer noodzakelijk. Eens, een geleerde kwam in het aanwezigheid van een ‘Abbaasi Khalifa en zei:”Ik ga u waarschuwen op een harde manier, dus luister!” Waarop de Khalifa zei:”O broeder! Wees teder, ik ben niet slechter dan Farao, en je bent niet beter dan Musa, die door Allah werd aangesproken samen met zijn broer (Haroen): “Spreekt tot hem op welwillende wijze, opdat hij er lering uit moge trekken, of vrezen.” [20:44]”