Wat is Istikhara en hoe verricht je het…

Print Friendly

Als iemand wil weten of iets dat hij/zij gaat ondernemen verstandig is en dat Allah het voor diegene duidelijk maakt, dan verricht hij/zij Istikhara.

Men verricht geen istikhaarah gebed voor zaken waarvan men weet zeker dat het goed is (daden van aanbidding en goede daden) of dat het zeker slecht is (zich bezighouden met zaken die haraam en zondig zijn). Dus als je weet dat het slecht is dan hoef je geen istikhara voor te doen want je mag het toch niet doen.Istikhaarah wordt verricht voor iets waarvan men niet weet of het goed of slecht is en wordt zeven keer herhaald.

De wijze waarop salaat istikhaarah verricht wordt, is als volgt:

1- Verricht twee vrijwillige gebedseenheden. Het gaat dus niet om een verplicht gebed, maar om een vrijwillig gebed die twee rakah telt.

2- Na het verrichten van de twee gebedseenheden dient de smeekbede opgezegd te worden. Dit kan zowel voor de tasliem als na de tasliem, dus voor of na het beëindigen van het gebed. Je mag het ook uit papiertje lezen.

3- Uitkomsten van istikhara:

A- Daarna zul je in je hart voelen of je dat moet doen of niet.

B- Dat je daarna een droom daarover ziet waardoor je weet of je het moet doen of niet.

4- Als je daarna nog niet in staat bent om te bepalen kan je tot 7 keer istikhara herhalen (7dagen achter elkaar)

5- Als je twijfelt over iets moet je zelf istikhara voor je zelf doen wang je mag niet iemand anders voor je laten doen.

6- Na meerdere malen istikhara en toch niet in staat om te bepalen: dan most je advies van wijze mensen vragen om tot besluit te komen.

7- Istikhara doe je over zaken waar je over twijfelt en niet over zaken dat je al hebt besloten.

Zie volgende video voor de uitspraak van de dua met Nederlandse vertaling:

Dua istikhara in het Arabisch

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَسْتَخيـرُكَ بِعِاْـمِك، وَأسْتَقْـدِرُكَ بِقُـدْرَتِـك، وَأَسْـألُـكَ مِنْ فَضْـلِكَ العَظـيم، فَإِنَّـكَ تَقْـدِرُ وَلا أَقْـدِر، وَتَـعْلَـمُ وَلا أَعْلَـم، وَأَنْـتَ عَلاّمُ الغُـيوب، اللّهُـمَّ إِنْ كُنْـتَ تَعْـلَمُ أَنَّ هـذا الأمْـرَ- وَيُسَـمِّي حاجَتَـه – خَـيْرٌ لي في دينـي وَمَعـاشي وَعاقِـبَةِ أَمْـري، فَاقْـدُرْهُ لي وَيَسِّـرْهُ لي ثـمَّ بارِكْ لي فيـه، وَإِنْ كُنْـتَ تَعْـلَمُ أَنَّ هـذا الأمْـرَ شَـرٌ لي في دينـي وَمَعـاشي وَعاقِـبَةِ أَمْـري، فَاصْرِفْـهُ عَنِّي وَاصْرِفْني عَنْـهُ وَاقْـدُرْ لي الخَـيْرَ حَيْـثُ كانَ ثُـمَّ أَرْضِـني بِـه

Uitspraak van de dua:

Allaahoemma innie astakhieroeka bi 3ilmika, wa astaqdiroeka bi qoedratieka, wa asaloeka min fadlika al-3adhziem, fa innaka taqdiroe wa laa aqdir, wa ta3lamoe, wa laa a3lam, wa anta allaamoe al-ghoeyoeb, allaahoemma ien koenta ta3lamoe anna hadhaa al-amra (noem hetgeen waarover je wilt beslissen) khayroen lie fie dienie wa ma3aashie wa 3aaqibatie amrie (of zeg: aadjieliehie wa aadjielieh) faaqdhoerhoe lie wa yassierhoe lie thoemma baariek lie fieh, wa ien koenta ta3lamoe anna haadha al-amra sharroen lie fie dienie wa ma3aashie wa 3aaqiebatie amrie (of zeg: aadjieliehie wa aadjielieh) faasriefoeh 3annie wasriefnie 3anhoe wa aqdoer lie al-gayra haythoe kaana thoemma ardiennie bieh.

Betekenis van de dua
O Allah! Ik zoek Uw Leiding in Uw kennis en kracht in Uw Macht en ik vraag U om Uw zegeningen, U beschikt over macht, ik niet , U bent Alwetend, ik niet. U bent de Kenner van het ongeziene, O Allah! Als U weet dat deze beslissing (noem hetgeen waarover je wilt beslissen) gunstig is voor mijn islam, mijn leven en voor mij in het Hiernamaals, (of zeg: als het beter is voor mijn huidige en latere noden), bepaal het dan voor mij en maak het gemakkelijk voor mij om het te verkrijgen, en zegen mij ermee. En als U weet dat deze beslissing slecht is voor mijn islam, mijn leven en voor mij in het Hiernamaals (of zeg: als het slecht is voor mijn huidige en latere noden), houd het dan bij mij vandaan en laat mij er afstand van nemen. Bepaal voor mij datgene wat goed is voor mij en laat mij tevredenheid in datgene vinden.

De smeekbede staat vermeld in Boekhaarie (6841) en is overgeleverd door Jabir ibn Abdoellah (moge Allah tevreden met hem zijn).