Nemen van Woedoe, stap voor stap

Print Friendly

Voordat je Woedoe neemt maak je de intentie om Woedoe te nemen. Neem je voor dat de Woedoe voor niets anders bedoeld is, dan voor reiniging.

Je hoort deze intentie in je hart te hebben; het is immers een daad van je hart en niet van je tong.

Begin dan de Woedoe door te zeggen: Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.)

Woedoe STAP 1: Was je handen 3 maal, begin met rechts en zorg ervoor dat geen enkel deel van je handen droog blijft.

Onder ringen moet schoon gemaakt worden en nagellak of iets dergelijks moet verwijderd worden.

Woedoe STAP 2:  Spoel je mond 3 maal met je rechterhand.

Woedoe STAP 3: Was je neus 3 maal: snuif water op uit je rechterhand en snuit het uit met behulp van je linkerhand.

Woedoe STAP 4: Was je gezicht 3 maal van ene oor tot aan andere oor en van voorhoofd tot aan kin en let er op dat geen enkel deel droog laat

Woedoe STAP 5: Was dan je onder-armen 3 maal tot en met je ellebogen, ook hier mag niets droog blijven. Rechterarm eerst!

Woedoe STAP 6: Wrijf je hoofd 1 maal: maak je vingers nat en strijk daarmee over je hoofd….

… Ga helemaal naar achteren tot je nek en weer terug naar je voorhoofd.

Woedoe STAP 7: Met je wijsvinger-toppen, die nog nat zijn, 1 maal langs je oren….

… Met je duim maak je dan achter je oren schoon, van boven naar beneden.

Woedoe STAP 8: Was je voeten 3 maal, ( rechtervoet eerst) tot en met enkels en goed tussen je tenen. ( Alles moet nat zijn gemaakt)

Zeg dan:“Asjhadoe al-laa ilaaha illa-Llaahoe wahdahoe laa sjarieka lah, wa asjhadoe anna Moehammadan ‘abdoehoe wa rasoeloeh.”

“Ik getuig dat er geen god is dan Allah. Hij is de Ene en heeft geen deelgenoten. En ik getuig dat Mohammed Zijn Dienaar en Boodschapper is”

Daarna zeg je: “Allaahoemmadj ‘alnie minat-tawwaabiena wadj ‘alnie minal-moetathahhirien.”
‘O Allah, laat mij behoren tot degenen die berouw tonen en laat mij behoren tot degenen die gereinigd zijn.” (At-Tirmidzi)

Handelingen die de Woedhoe ongeldig maken: 1. De Woedhoe wordt ongeldig door: ontlasting, urine, sperma, winden laten en overgeven.

Handelingen die de Woedhoe ongeldig maken: 2. Na een diepe slaap (liggend)

Handelingen die de Woedhoe ongeldig maken: 3. Bewusteloosheid

Handelingen die de Woedhoe ongeldig maken: 4. Bij het aanraken van geslachtsdelen met de blote hand

Handelingen die de Woedhoe ongeldig maken: 5. Bij godslastering

Handelingen die de Woedhoe ongeldig maken: 6. Door het met lust aanraken van je vrouw (man).