De wijze van het Eid gebed

Print Friendly

Het Eid gebed (zowel voor Eid al-Adha als voor Eid al-Fitr) bestaat uit twee gebedseenheden (rakah) en deze worden gezamenlijk verricht.

Het Eid gebed wordt op de volgende manier verricht volgens de sunnah van de Profeet ﷺ:

De Profeet ﷺ startte het Eid gebed zonder adhaan of iqaamah, maar wel met de openingstakbier (zeggeen van Allahu Akbar). Daarna herhaalde hij de takbier nog zes keer. Hierna ging de Profeet ﷺ over tot het reciteren van soerah al-Fatiha en daarna soerah al-Ala of Soerah Qaf.

Vervolgens verrichtte hij de rest van de eerste gebedseenheid zoals het dagelijkse gebed, met de ruku en de sudjud en de daarbij behorende smeekbeden.

Bij het opstaan na de eerste gebedseenheid sprak hijﷺ de takbier uit en deze takbier herhaalde hij nog vijf keer. Vervolgens reciteerde hij soerah al-Fatiha en daaropvolgend soerah al-Ghaasiya of soerah al-Qamar. De rest van het gebed verrichtte hij zoals het dagelijkse gebed en hij sloot af met de tasliem.

Na het afsluiten van het gebed stond de Profeet ﷺ op en hij begon de mensen toe te spreken en te vermanen.