Het Islamitisch oordeel over masturbatie

Print Friendly

Is zelfbevredeging (masturbatie) haram?

Antwoord: Masturbatie is haram, dit op basis van bewijzen vanuit de Quran, en de Sunnah van de Profeet ﷺ.
Allah, de verhevene zegt:

“En degenen die over hun kuisheid waken, behalve tegenover hun echtgenoten en wat hun rechterhanden bezitten (slavinnen), dan worden zij niet verweten. Maar wie dan meer dan dat wensen; zij zijn degenen die de overtreders zijn.” [6-7]

Wie iets anders wenst buiten zijn vrouw behoort, op basis van deze vers, tot de overtreders. De Profeet ﷺ zei: “O verzameling van jongeren, wie van jullie (een vrouw) onderhoud kan bieden, laat hem dan trouwen. Voorwaar, dit helpt om de blik neder te slaan en is het meest beschermend voor de kuisheid. En wie hiertoe niet in staat is, laat hem dan vasten, dit zal voor hem als bescherming dienen.” [Boekhaari en Muslim]

De Profeet ﷺ droeg degenen die (nog) niet kunnen trouwen op om te vasten. Als het masturberen toegestaan zou zijn, dan had de Profeet ﷺ dit wel als mogelijkheid gegeven. Aangezien hij dit, met al zij zachtmoedigheid, niet als optie bood, betekent het dat het verboden is en dus niet is toegestaan.

wAllahu A’alam

[Bron: Ibn Oethaymeen, www.ibnothaimeen.com]