De dag van Arafah

Print Friendly

Maandag 14 oktober 2013 is de dag van Arafa. Deze dag is de negende dag van Dhul-Hidjah en de pelgrims vertrekken op deze dag naar Arafa met het opkomen van de zon. Ze verblijven daar tot zonsondergang en vermeerderen hun smeekbeden op deze dag, want de Profeet ﷺ heeft gezegd:

“Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het Hellevuur bevrijdt dan op de dag van Arafa. Hij komt nabij en prijst hen bij de engelen, zeggende: “Wat verlangen deze (mensen)?”

Een bijzonder dag voor degenen die de hadj verrichten, maar ook voor degenen die niet op hadj zijn is deze dag bijzonder. Het is onder andere een dag waarop je aanspraak kunt maken op de vergeving van zonden van het afgelopen jaar en het komende jaar.
Het is ons door de Profeet ﷺ dan ook aangeraden om deze dag vastend door te brengen:

“Met het vasten op de dag van Arafa hoop ik dat Allah de zonden van het voorgaande jaar en het komende jaar vergeeft.”

Laat deze kans niet aan je voorbij gaan, maar benut het. En vermeerder ook je smeekbeden en lofprijzingen op deze dag. Gebruik vooral de smeekbede die onze Profeet ﷺ heeft uitgesproken op de dag van Arafa:

“De beste smeekbede is de smeekbede op de dag van Arafah. Het beste wat ik uitgesproken heb en wat de profeten voor mij uitgesproken hebben, is:

“Laa ilaha illa Allahoe wah’dahoe laa sharieka lah, lahoe l-moelkoe wa lahoe al-h’amdoe wa hoewa 3ala koelli shay-in qadier.”

Vertaling: Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allaah, Hij heeft geen deelgenoten, tot Hem behoren de Heerschappij en alle lofprijzingen en Hij heeft de Macht over alles.”

Vasten dus!