Uitspraak van islam over eerwraak

Print Friendly

Onrechtmatig doden van moslim een groot zonde en een grote overtreding, Allah. de Verhevene, zegt:

“En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn vergelding zal de hel zijn; daarin zal hij vertoeven. Allah’s toorn is op hem; Hij heeft hem vervloekt en zal hem een grote straf bereiden.” [Nissa 4:93]

Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heft gezegd:”De gelovige zal blijven worden omgeringd door de genade van Allah, zolang hij niet bloed vergoten heeft dat verboden is voor hem om te vergieten.” [Bukhaari 6355]

De Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft ons uitgelegd door welke redenen is het toegestaan ​​om bloed te vergieten.
Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd :”Het is niet toegestaan ​​om het bloed van een moslim te vergieten die getuigt dat er geen god is behalve Allah en dat ik de Boodschapper van Allah ben, behalve in drie gevallen, behalve in drie gevallen: Een leven voor een leven (moord), zina van een van iemand die eerder gehuwd is (overspel), en degene die verandert van zijn religie (islam heeft verlaten) en verlaat de Jamaa’ah.” [Bukhaari 6370 en Muslim 3175]

Hieruit is het duidelijk dat zina van de getrouwde persoon is is een van de redenen dat het toegestaat ​​om een persoon te doden, maar de zaani (overspelige) kan niet worden gedood, tenzij aan twee voorwaarden is voldaan:

Eerste Voorwaarde
Diegene moet eerder getrouwd zijn. In dit geval hebben de geleerden uitgelegd wat bedoeld wordt met eerder getrouwd zijn.
Zakariya al-Ansaari (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd:”De eerder gehuwd persoon, man of vrouw, is een volwassene met gezond verstand die eerder geslachtsgemeenschap heeft gehad binnen een geldig huwelijk. ” [Asna’l-Mataalib 4/128]

Shaykh Ibn Oethaymeen (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd:
“Er zijn vijf voorwaarden voor (wordt beschreven als) eerder getrouwd:
1 - Geslachtsgemeenschap hebben gehad.
2 - Binnen een geldig huwelijk.
3 - Volwassene zijn.
4 - Het bezitten van een gezond verstand.
5 - Vrij zijn (d.w.z. geen slaaf of niet gedwongen zijn).

[al-Sharh al-Zaad 6/120]

Tweede voorwaarde
De tweede voorwaarde is dat het moet worden bewezen dat de Hadd (straf voor degene overspel is begaan) straf verdiend is, dat kan door: 
1. Het getuigenis van vier mannelijke getuigen die gezien hebben dat de geslachtsdelen (van de man en de vrouw) ontmoet hebben.
2. De persoon geeft uit vrij wil toedat hij/zij zina heeft gepleegd, ze mogen niet gedwongen te zijn om dit te zeggen.

Indien is aangetoond dat hij/zij hadd straf verdient, is het niet toegestaan ​​voor individuen om het straf zelf uit te voeren. In plaats daarvan moet de zaak worden doorverwezen naar de heerser of diens plaatsvervanger om de misdaad te bewijzen en het straf uit te voeren, als mensen hadd-straffen uitvoeren, zal dit leiden tot een groot corruptie en kwaad.

Ibn al-Hanbali Muflih (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd:”Het is haram voor iedereen om een hadd-straf uit te voeren, behalve voor de heerser of diens plaatsvervanger. Dit is iets waarop de fuqaha‘ van de islam unaniem zijn overeengekomen, zo staat in al-Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah (5/280): De fuqaha’ zijn unaniem dat degene die hadd-straffen moet uitvoeren is de heerser of zijn plaatsvervanger, of de straf is overtreden van een van de grenzen van Allah (verheven zij Hij) zoals zina, of een overtreding tegen een andere persoon, zoals lasteren.” [al-Furoo 6/53]

Verbergen van kennis dat iemand die deze slechte daad heeft begaan, zodat hij/zij kan bekeren en  zijn/haar zaken recht zetten voordat hij/zij sterft is beter dan de nieuws daarover verspreiden, laat staan ​​hem/haar doden. De Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) wende zich af van Maa’iz (moge Allah tevreden met hem zijn) zelfs nadat hij het plegen van zina had toegegeven, en hij negeerde hem tot hij zijn opbiechten een paar keer herhaalde, dan pas voerde hij de hadd straf op hem.
 
Op basis van bovengenoemde is de daad eerwraak” een transgressie, overtreding en onrecht, omdat het doden van iemand inhoudt die het niet verdient om gedood te worden.
Als een maagd zina (ontucht) pleegt, de straf daarvoor in de shar’ia in haar geval is zweepslaggen en verbanning voor een jaar, geen moord.
Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd:(de straf voor zina) van een maagd met een maagd persoon is honderd zweepslagen en verbanning voor een jaar. [Muslim]
  

Degene haar doodt, heeft een gelovige ziel die Allah verboden heeft om gedood te worden gedood, en er is een strenge waarschuwing met betrekking tot die daad, zoals Allah, de Verhevene, zegt:

En zij die geen andere goden naast Allah aanroepen noch iemand doden, wat Allah heeft verboden, tenzij met recht, noch overspel plegen; en hij die dat doet zal een straf ondergaan. 68 De straf zal hem verdubbeld worden op de Dag der Opstanding, en hij zal daar vernederd in vertoeven. 69″
[al-Furqaan 25:68-69]

Zelfs als we aannemen dat ze verdiende om gedood te worden (ze voldeed aan de bovengenoemde voorwaarden), zou niemand dat doen, maar de heerser - zoals hierboven vermeld staat. Bovendien in veel gevallen doden wordt gepleegd op basis van beschuldigingen en speculaties, zonder aan te tonen of de immorele handeling zelfs plaatsvond.

wAllahu A’alam