Bewegen tijdens bidden

Print Friendly

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (moge Allah hem genadig zijn) verklaarde dat de fundamentele beslissing over bewegen tijdens het bidden is dat het makroeh (niet gewenst) is tenzij het wordt gedaan voor een reden. Maar bewegen tijdens bidden kan worden onderverdeeld in vijf categorieën:

  1. Verplichte bewegingen
  2. Verboden bewegingen
  3. Makroeh (ongewenst) bewegingen
  4. Mustahabb (gewenst) bewegingen
  5. Toegestane bewegingen

De verplichte bewegingen zijn die waarop de geldigheid van het gebed hangt. Bijvoorbeeld als een persoon merkt dat iets onrein op zijn schoenen is, hij moet dan bewegen om het te verwijderen
Dit is te verleiden uit verhaal van Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) toen hij mensen aan het leiden was in gebed, Djibriel kwam naar de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) en vertelde hem dat er iets vies op zijn schoen was. De Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) deed het af terwijl hij aan het bidden was en ging door het bidden.  
[Abu Dawood 650; geclassificeerd als sahih door al-Albaani in al-Irwa 284]

Of als iemand hem vertelt dat hij niet de qiblah gericht is, moet hij bewegen om zelf naar qiblah te richten.

De verboden bewegingen zijn continue bewegingen gedaan voor geen enkele reden, door deze soort beweging vervalt de gebed, en wat het gebed ongeldig maakt is niet toegestaan​​, want het is net als het bespotten van de tekenen van Allah.

De mustahabb bewegingen zijn gedaan met het oog op dingen die mustahabb zijn in het gebed, zoals  een persoon beweegt om de rij recht te maken, of wanneer hij een gat in de rij voor hem ziet, dus hij beweegt naar voren tijdens het bidden, of als er een gat ziet in zijn rij en hij zich beweegt naar de kloof te dichten en andere dergelijke bewegingen die het mogelijk maken een tot een daad die mustahabb is in het gebed te doen, want dat maakt het gebed meer volmaakt en compleet.  
Toen Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) was aan het bidden met de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) en stond aan zijn linkerkant, de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) greep zijn hoofd en maakte hem staan ​​op zijn rechterkant. [Overeengekomen]

De toegestane bewegingen worden verdeeld in:

  • Kleine bewegingen wanneer er een reden is ervoor
  • Grote bewegingen uitgevoerd in gevallen van nood.

Kleine bewegingen gedaan voor een reden zijn als wat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) deed toen hij aan het bidden was en hij droeg zijn kleinkind Umaamah, de dochter van Zaynab, de dochter van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem).
Toen hij opstond pakte hij haar op, en toen hij knielde legde hij haar neer.
[Bukhaari, 5996 Muslim 543]


Grote bewegingen in gevallen van nood: bidden terwijl je aan het vechten bent in jihad.Allah, de Verhevene, heeft gezegd in Quran:

“Waakt over uw gebeden en het tussengebed (Asr gebed) en stelt u ootmoedig voor Allah. Als gij in gevaar verkeert, bidt dan lopende of rijdende, maar wanneer gij veilig zijt, gedenkt dan Allah, zoals Hij u heeft geleerd, wat gij niet wist.” [al-Baqarah 2:238-239]

Als iemand bidt, terwijl hij vecht wijst op dat hij ongetwijfeld veel gaat bewegen, maar in gevallen van nood die toegestaan is ​​en het doet wordt de gebed niet ongeldig daardoor.

De makroeh bewegingen zijn alle andere bewegingen dan hierboven genoemd. 
Dit is het basisprincipe betrekking tot bewegingen tijdens bidden. Op basis van deze, zeggen we tegen hen die bewegen tijdens bidden dat hun actie makroeh is en ten koste gaat van hun gebed.  
Dit is iets dat wordt gezien in veel gevallen, dus je kan een persoon zien rommelen met zijn horloge of een pen of de neus of baard en gaat zo maar door. Dat alles valt onder de makroeh bewegingen, tenzij het is veel gedaan en is continu, in welk geval het haram is en maakt de gebed ongeldig.

Hij verklaarde ook dat er geen specifiek aantal bewegingen die het gebed ongeldig maken, het is eerder een beweging dat het idee van het gebed tegen spreekt, in de zin dat als iemand die man zag die dingen doen dat het lijkt alsof hij niet bidt. Dit is het soort van beweging die het gebed ongeldig mken. Vandaar dat de geleerden (moge Allah hen genadig zijn) hebben het gedefinieerd als iets gebaseerd op maat (al-‘urf) en hebben gezegd: Als bewegingen zijn talrijk en zijn continu dan maken ze het gebed ongeldig, zonder vermelding van een specifiek nummer. Sommige geleerden hebben die aantal bewegingen gedefinieerd als drie van zulke bewegingen, maar dat moet worden bewezen, omdat degene die een bepaalde grens of nummer of wijze stelt voor die bewegingen moet het bewijs leveren, anders wordt hij het ​​introduceren van nieuwe ideeën (bid3a). 
[Majmoo ‘Fataawa al-Shaykh, 13/309-311]

 wAllahu A’alam