De beste smeekbede is de smeekbede op de dag van Arafah

Print Friendly

Profeet Mohammad ﷺ heeft gezegd: “De beste smeekbede is de smeekbede op de dag van Arafah. Het beste wat ik uitgesproken heb en wat de profeten voor mij uitgesproken hebben, is: Laa ilaha illa Allahoe wah’dahoe laa sharieka lah, lahoe l-moelkoe wa lahoe al-h’amdoe wa hoewa 3ala koelli shay-in qadier. (Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allaah, Hij heeft geen deelgenoten, tot Hem behoren de Heerschappij en alle lofprijzingen en Hij heeft de Macht over alles.)” [Tirmidhi en Ahmed]

Dua Arafa