Adoptie in Islam

Print Friendly

Adoptie van kinderen in islam heeft twee soorten:

  • Verboden
  • Niet verboden

De verboden soort houdt in dat de adoptie van een kind in de zin dat het kind wordt als het kind van de adoptant beschouwd en de regels en de uitspraken over kinderen ervoor gelden. Dit is niet toegestaan​​. Allah heeft dit verboden in Quran, zo zegt Hij in Quran:

“… noch heeft Hij uw aangenomen zonen tot uw (werkelijke) zonen gemaakt.” [al-Ahzaab 33:4]

De toegestane soort is dat (en kan mustahabb beschouwd worden) betekent dat je kind groot brengt, aardig bent voor het kind en hem een ​​rechtvaardige religieuze opvoeding en gezond leidinggeeft, en hem leert degene dat hem ten goede zal zijn in deze wereld en de volgende.

  • Het is niet toegestaan ​​voor het kind om vaders naam aan te nemen, alsof hij/zij een van zijn echte kinderen is.
  • Het kind kan niet erven van de vader, want hij/zij zijn niet een van zijn erfgenamen, tenzij hij zelf in zijn testament iets achterlaat. 

 wAllahu A’alam