Eerste tien dagen van Dhul Hidjah

dhul-hijjah
Print Friendly

De eerste tien dagen van Dhul Hidjah behoren tot meest geliefde tijd voor aanbidding bij Allah.

Het is overgeleverd van Ibn ‘Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd: “Er zijn geen dagen waarop goede daden meer geliefd zijn bij Allah dan deze tien dagen.” de sahaba vroegen: “Niet eens djihaad omwille van Allaah?” Hij antwoordde: “Niet eens djihaad omwille van Allaah, tenzij een man vertrekt uit zichzelf voor de jihad en zijn rijkdom met hem mee neemt (en uitgeeft om wille van Allah) en niet terug komt.” [Bukhaari 2/457] 

Het is ook overgeleverd van Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd: “Er is geen daad dat is beter bij Allah of beter beloond dan een goede daad gedaan is in de (eerste) tien dagen van al-Adha.” Er werd gezegd:” Niet eens djihaad omwille van Allah?” Hij antwoordde: “Niet eens djihaad omwille van Allaah, tenzij een man vertrekt uit zichzelf voor de jihad en zijn rijkdom met hem mee neemt (en uitgeeft om wille van Allah) en niet terug komt.” [al-Daarimi, 1/357 met isnaad van Hasan]

Bovengenoemde overleveringen en anderen teksten geven aan dat  eerste tien dagen van Dhul Hidjah zijn beter dan alle andere dagen van het jaar, zonder uitzondering, zelfs de laatste tien dagen van de Ramadan. Maar de laatste tien nachten van de Ramadan zijn beter dan de eerste tien nachten van Dhul Hijjah, omdat ze Laylat al-Qadr bevatten, wat beter is dan duizend maanden. [Tafsir Ibn Kathir 5/412]

Dus begin deze dagen met oprecht berouw tot Allah, verricht dan heel veel goede daden, hieronder zijn aantal daden genoemd:

  • Quran Reciteren
  • Qyam Layl bidden
  • Vasten

Het is Soennah voor de Moslim om te vasten op de eerste negen dagen van Dhul Hidjah, want de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) moedigde ons aan om goede daden te doen in de eerste tien dagen van Dhul Hidjah, en vasten is een van de beste van daden, zoals er in de hadith qudsi staat heeft Allah, de Verhevene, gezegd: “Al de daden van de zoon van Adam zijn voor hem, behalve vasten, dat is voor Mij en Ik zal hem daarvoor belonen.” [Bukhaari 1805]

De Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) vastte altijd de eerste negen dagen van Dhul Hidjah en de dag van ‘Ashoora, en drie dagen per maand, de eerste maandag van maand en twee donderdagen. [al-Nasaa’i, 4/205 en Abu Dawud 2/462]

  • Heel veel Tahmeed, Tahlil en Takbeer recitern

Het is Sunnah om gedurende de eerste tien dagen van Dhul Hidjah, hieronder genoemde woorden te zeggen.

  1. Allahu Akbar: Allah is de Grootste (Takbeer)
  2. AlhamduLillah: Alle lof zij aan Allah (Tahmeed)
  3. La ilaha illa Allah: Er is geen God dan Allah (Tahlil)
  4. SubhaanAllah: Glorie zij aan Allah (Tasbeeh)

Allah, de Verhevene, zegt in heilige Quran:

“Opdat zij van hun voordeel getuigenis afleggen en de naam van Allah uitspreken gedurende de vastgestelde dagen over het vee waarvan Hij hen heeft voorzien. Eet dan daarvan en spijzigt de behoeftigen in nood.” [Al-Hadj 22:28]

De meerderheid van geleerden zijn van mening dat de “vastgestelde dagen” zijn de eerste tien dagen van Dhul Hidjah. Het is overgeleverd van ‘Abd-Allah ibn’ Omar (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd: “Er zijn geen dagen waarin goede daden  zijn geliefder bij Allah dan deze tien dagen, dus reciteer Tahlil, Takbeer en Tahmeed heel veel tijdens deze deze dagen.” [Ahmad, 7/224]

Takbeer is als volgt:

Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, wa Lillaa il-hamd (Allah is de Grootste, Allah is de Grootste, Er is geen God dan Allah, Allah is de Grootste en tot Allah is alle lof)

  • Hadj en ‘Umrah doen

Een van de grootste daden die kunnen gedaan worden tijdens deze tien dagen is op Hadj gaan naar het heilige huis van Allah. Wie op bedevaart gaat naar huis Allah en de rituelen op de vereiste manier doet, zal -in sha Allah- opgenomen worden in de woorden van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem):”Een geaccepteerde Hadj heeft geen andere beloning dan het Paradijs.”

  • Udhiyah (offeren) 

Een van de goede daden die een persoon dichter bij Allah brengt tijdens deze tien dagen is slachten van een offer en geld besteden omwille van Allah.

Laat we ons haasten en gebruik maken van deze belangrijke dagen want wie weet misschien zien we het volgende niet!!