Hoe toon je oprecht berouw?

srinagar-mosque-prayer-527134-lw
Print Friendly

Wanhoop niet, want Allah, de Verhevene, zegt in heilige Quran:
“Zeg: “O mijn dienaren die tegen u zelf buitensporig zijt geweest, wanhoopt niet aan de barmhartigheid van Allah, voorzeker Allah vergeeft alle zonden, waarlijk, Hij is de Vergevensgezinde, de Genadevolle.” [39:53]

Laat je berouw echt uit je hart zijn. Voorwaarden van oprechte Tawba (vergeving vragen/berouw tonen):
a. Pure intentie( dus Tawba doen puur om wille van Allah, niet om wille van een persoon of iets)
b. Toegeven tegenover Allah, dat je gezondigd hebt.
c. Dat zonde onmiddellijk verlaten (als je nog bezig bent met het zonde).
d. Spijt hebben voor het verrichten van zonde.
e. Vastberaden zijn om dat zonde nooit meer te herhalen.
f. Indien van toepassing: de rechten teruggeven aan degenen die benadeeld zijn (bijvoorbeeld: geld gestolen-> terug geven)
g. Tawba doen voor dat het voorbij is (berouw bij zeker dood of na het op komen van zon in westen wordt niet geaccepteerd)

Bovendien verricht veel goede daden, want goede daden vervangen slechte daden, zo zegt Allah, de Verhevene, in heilige Quran: “Voorzeker, goede daden verdrijven kwade daden. Dit is een aanmaning voor degenen die er lering uit trekken.” [11:114]

wAllahu A’alam