Category Archives: Overleveringen

Vermijd de zeven vernietigers

Overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
“Vermijd de zeven vernietigers.”
De mensen zeiden: “Wat zijn deze, O Boodschapper van Allah?”
Hij antwoordde:
* “Het toekennen van deelgenoten aan Allah
* Tovenarij
* Het doden van een ziel die Allah verboden heeft, behalve met recht
* Het bezit van een wees (onrechtmatig) verbruiken
* Rente nuttigen
* Weglopen van een slagveld
* Onschuldige gelovige vrouwen van onkuisheid beschuldigen.”

[ Sahih Muslim]

De saheeh Sunnah is wahy (openbaring) van Allaah

Het is van essentieel belang dat het wordt gevestigd in de geest en het hart van iedere moslim dat de Sunnah - dat zijn de woorden, daden en goedkeuring die worden toegeschreven aan de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) - is een van de twee delen van de goddelijke Openbaring die werden geopenbaard aan de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem). Het andere deel van de Openbaring (wahy) is de Heilige Qur’aan.

Hadieth Djibriel

Overlevering: Hadieth Djibriel
 
Umar (moge Allah met hem behaagd zijn) verhaalt: 
Terwijl wij op een dag bij de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zaten, kwam er een man tevoorschijn die zeer wit gekleed was en zeer zwart haar had, hij vertoonde geen tekenen van een reiziger en niemand onder ons herkende hem, tot hij tegenover de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) ging zitten.

Hij zette zijn beide knieën tegen zijn knieën, en legde zijn beide handen op zijn dijen en zei: “O Mohammed, vertel mij over al-Islaam.”
De Boodschapper van Allah (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zei: “Al-Islaam is dat je getuigt dat er geen god is behalve Allah, en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is, en dat je het gebed verricht en de zakaat geeft en (de maand) Ramadan vast en al-Hadj (bedevaart) naar het Huis (de Kabah in Mekkah) verricht als je daartoe in staat bent.”
Hij zei: “Je hebt gelijk.”

Het verbaasde ons dat hij hem vroeg en vervolgens hem gelijk gaf.

Hij zei: “Vertel mij over al-Iemaan.”
Hij (de Profeet) zei: “(Het is) dat je gelooft in Allah en Zijn engelen en Zijn boeken en Zijn boodschappers en de laatste dag en dat je in de goede en de slechte Qadar (voorbestemming) gelooft.”
Hij zei: “Je hebt gelijk.”

Hij zei: “Vertel me dan wat al-Ihsaan is.”
Hij (de Profeet) zei: “Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet, en als je Hem niet kan zien, dat je weet dat Hij je ziet.”

Hij zei: “Vertel me dan over het Uur.”
Hij (de Profeet) zei: “Degene die gevraagd wordt, heeft daarover niet meer kennis dan degene die het vraagt.”
Hij zei: “Vertel me dan over haar tekenen.”
Hij (de Profeet) zei: “Dat de slavin haar heer baart en dat je de blootvoeters en de blote behoeftigen en de schaapherders ziet racen voor hogere gebouwen.” Vervolgens vertrok hij en bleef ik een tijd zitten.”

Toen zei hij (de Profeet): “O Umar, weet jij wie de vragensteller is?”
Ik zei: “Allah en Zijn Boodschapper weten het beter.”
Hij (de Profeet) zei: “Het was Djibriel, hij kwam jullie jullie godsdienst leren.”


Wat wij kunnen daaruit concluderen zijn onder andere:

Al-Islam bestaat 5 pilaren:
 1. Getuigen dat er geen god is behalve Allah, en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is
 2. Het verrichten van de Salaah (het gebed).
 3. Het uitgeven van de Zakaah (aalmoes).
 4. Het vasten van de maand Ramadan.
 5. Het verrichten van de Hadj (bedevaart) naar het Huis (al-Kabah) voor degene die daartoe in staat is.
Al-Imaan (het geloof) omvat de volgende zes zaken:  
 1. Het geloven in Allah    
 2. Het geloven in Zijn Engelen    
 3. Het geloven in Zijn Boeken  
 4. Het geloven in Zijn Boodschappers  
 5. Het geloven in de Laatste Dag 
 6. Het geloven in de voorbeschikking, zowel het goede als het slechte daarvan.
Ihsaan houdt volgende in:
Het houdt in dat men zijn Heer aanbidt, een aanbidding van verzoeken en wensen, alsof men Hem ziet en graag tot Hem wil komen. Deze graad van Ihsaan is de hoogste graad. En als men niet tot deze situatie kan komen, is er de tweede graad, het aanbidden van Allah door Hem te vrezen en van Zijn bestraffing te vluchten, daarom zei de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem): “En als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.” Dat wil zeggen als je Hem niet kan aanbidden alsof je Hem ziet, dan ziet Hij jou wel. 

De kennis over de Dag der Opstanding (Het Uur)
Deze kennis is verborgen, niemand heeft deze kennis behalve Allah, de Verhevene. Kennis hierover is zelfs verborgen gehouden voor de beste onder de engelen, Djibriel, en voor de beste onder de mensen, Mohammed (Allah’s gebeden en vrede zij met hem).

Het Uur kent een aantal tekenen. De tekenen van het Uur kunnen in drie categorieën worden gedeeld:
 1. Tekenen die al geweest zijn. 
 2. Tekenen die nog moeten komen (kleine tekenen).
 3. Tekenen die zich pas vlak voor de Dag der Opstanding zullen voordoen (Grote tekenen).

De zuilen van de Islam

Tot de verplichte zaken waar de moslim kennis van dient te nemen, behoren de zuilen van de Islam. De Islam is gebouwd op vijf zuilen: