Category Archives: Adviezen

Homoseksualiteit in Islam

Wij als moslims mogen niet twijfelen, zelfs voor een ogenblik, dat wat Allah voorgeschreven heeft is Wijs. Wij moeten weten dat er een grote wijsheid ligt in wat Allah heeft bevolen en wat Hij verboden heeft. Het is rechte pad, de enige manier waarop de mens kan veilig en in vrede leven, zijn eer beschermen, zijn geest en zijn gezondheid, in overeenstemming met de natuurlijke aanleg (fitrah) waarmee Allah de mens heeft geschapen.

Sommige mensen hebben geprobeerd om de islam en zijn uitspraken aan te vallen. Ze hebben  echtscheiding en het meervoudig huwelijk en alcoholverbod veroordeeld. Degenen horen te kijken naar de toestand van hun samenleving de staat van ellende die deze samenlevingen hebben bereikt.

Door afwijzen van echtscheiding vond moord in plaats. Wanneer ze het meervoudig huwelijk af hebben gewezen, mannen begonnen minnaressen te nemen in plaats daarvan. Wanneer alcohol werd toegestaan​​, allerlei schandelijke en immorele acties vond op grote schaal plaats.

Zij (homo’s en lesbiennes) beide gaan tegen de natuurlijke aanleg (fitrah), die Allah heeft geschapen in de mens - en ook bij dieren - waarbij de man is geneigd in de richting van de vrouw, en vice versa.
Wie gaat hierin tegen gaat tegen de natuurlijke aanleg van de mens, de fitrah.

Sinds het verbod gekomen van Allah is, mag de moslim niet wachten tot de geneeskunde bewijst dat schade overkomt degene die dat doet wat Allah verboden heeft. Eerder moet hij er sterk van overtuigd zijn dat Allah schrijft alleen diegene voor dat goed is voor mensen, en de moderne bewijzen voor schade moet alleen maar zijn zekerheid toenemen en vertrouwen in de Grootheid en de Wijsheid van Allah.

Gevoelens voor het zelfde geslacht kan voorkomen. Zowel een man kan voor een man gevoelens hebben en een vrouw voor een vrouw. Dit is een test die Allah aan ons kan geven. Hoe het in de islam verboden is om buiten huwelijk een gemeenschap te hebben met het tegengestelde geslacht, is het verboden om met een zelfde geslacht gemeenschap te hebben. Islam heeft een aantal adviezen gegeven om deze test te behalen. Dat zijn: 
1. Trouwen (met een andere geslacht), 
2. Vasten.
3. Veel Koran lezen en bidden.
4. Boeken lezen die je geloof in Allah versterken.

Wat heel erg opvalt is dat dit onderwerp, wat door vele mensen als een taboe word gezien om over te praten, door de Quran veel en met openheid behandeld word. De Quran verhelderd dit onderwerp door over het volk van Lot te vertellen. 

Allah, de Verhevne zegt in Quran:

En Lot, toen hij tot zijn volk zeide: ‘Pleegt gij een gruweldaad zoals niemand ter wereld ooit voor u pleegde? Gij nadert met wellust mannen, in plaats van vrouwen. Neen, gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat.’ ” [al-A’araaf 7:80-81]

“En toen Lot tot zijn volk zeide: ‘Gij verricht een gruweldaad die niemand onder het mensdom ooit voor u heeft begaan. Nadert gij mannen met wellust en rooft gij op de weg, en begaat gij zelfs gruweldaden in uw bijeenkomsten?’ ” [al-A’ankaboot 29:28-2]

“En aan Lot schonken Wij wijsheid en kennis. En Wij bevrijdden hem uit de stad die gruwelijk handelde. Zij waren inderdaad een boos en opstandig volk.” [al-Anbiyaa’ 21:74]

“En Lot, toen hij tot zijn volk zeide: ‘Begaat gij onzedelijkheid tegen beter weten in? Nadert gij wellustig de mannen in plaats van de vrouwen? Neen, gij zijt een onwetend volk.’ Maar het antwoord van zijn volk was niets anders dan dat zij zeiden: ‘Verdrijft Lot’s familie uit uw stad want zij zijn mensen, die zich rein willen houden.’
Daarom redden Wij hem en zijn familie behalve zijn vrouw; Wij deden haar tot de achterblijvenden behoren. En Wij deden een regen over hen komen, en vreselijk was de regen voor de gewaarschuwden.” [al-Naml 54-58
  
En als twee temiffen van u zich hieraan schuldig maken, straft hen beiden. En als zij berouw hebben en zich verbeteren, laat hen dan met rust, voorzeker, Allah is Berouwaanvaardend, Genadevol.”
[al-Nissa 4:16]

Het is overgeleverd door Jaabir dat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei:“.Er is niets waar ik bang ben voor mijn ummah meer dan de daad van de mensen van Loot (homoseksualiteit).‘”
[al-Tirmidhi 1457 Ibn Maajah 2563 Sahih al-Jaami 1552]

Het is overgeleverd door Ibn ‘Abbaas dat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd:” vervloekt is degene die geslachtsgemeenschap heeft met een dier, vervloekt is degene die de actie van de mensen van Loot doet (homoseksualiteit).
[Ahmad 1878 Sahih al-Jaami 5891]

Dit betekent dat dit fenomeen van oudsher bestaat en een zeer belangrijke onderwerp is die niet over het hoofd gezien mag worden. Dus als je gevoelens hebt voor hetzelfde geslacht hebt dan betekent niet dat je verdoemt bent zo lang je geen gemeenschap hebt met zelfde geslacht. Het is een test die Allah aan jouw heeft gegeven. Hij heeft jouw ook adviezen gegeven hoe je dat het beste kan oplossen (zie boven de 4 punten). 

Als je gevoelens hebt voor hetzelfde geslacht, dan ben je alsnog een moslim als je de Islam accepteert. Dus je kan gevoelens hebben en moslim zijn. Het is jouw test om dan geen gemeenschap te hebben met hetzelfde geslacht!!!

wAllahu Aalam 


Wat is Istikhara en hoe verricht je het…

Als iemand wil weten of iets dat hij/zij gaat ondernemen verstandig is en dat Allah het voor diegene duidelijk maakt, dan verricht hij/zij Istikhara.

Men verricht geen istikhaarah gebed voor zaken waarvan men weet zeker dat het goed is (daden van aanbidding en goede daden) of dat het zeker slecht is (zich bezighouden met zaken die haraam en zondig zijn). Dus als je weet dat het slecht is dan hoef je geen istikhara voor te doen want je mag het toch niet doen.

Opkomen voor onze geliefde Profeet

De eerste zuil van de vijf zuilen van de islam is: getuigen dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed de boodschapper is van Allah. En getuigen, dat Mohammed de Boodschapper van Allah is, wordt bereikt door volgende:

 • De Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) geloven in alles wat hij verteld heeft.
 • Gehoorzaamheid en tevredenheid tonen voor zijn besluiten en de Soennah volgen.
 • Zijn liefde (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) boven de liefde voor jezelf, je ouders en je kind en wie dan ook stellen. Wat hoort te resulteren in verering, eerbied tonen, hem verdedigen en zijn worden volgen.

Wees goed tegenover je ouders

In het Arabisch heet dit onderwerp ‘Birroel-Walidayn’. Taalkundig betekent Birroel-Walidayn: goed zijn voor je ouders, verdraagzaam zijn, en als zij dood zijn hun vrienden en kennissen opzoeken. Iedere moslim heeft een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn ouders. Wat hebben jouw ouders wel niet gedaan om je als kleine jongen/meisje groot te brengen?

Degene die zegt dat niemand de rechten van zijn ouders kent behalve degene die zelf kinderen opvoedt, liegt niet. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً


Uw Heer heeft u bevolen, zeggende: “Aanbidt niemand anders dan Mij en betoont vriendelijkheid jegens de ouders. Indien één hunner bij u een hoge leeftijd bereikt of beiden doen dit, zeg dan nimmer tot hen “Foei” noch stoot hen af, doch spreek tot hen een welgevallig woord.” [Al-Isra:23] 

Allah beveelt ons in deze vers om Hem te aanbidden en verbindt Allah de plicht om Hem te danken met de plicht om de ouders te danken.

De grootste zonde die iemand maar kan begaan is shirk (partners toeschrijven aan Allah). De Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Zal ik jullie inlichten over de meest grote der zonden?” “Ja”, Zeiden de Sahaba  (moge Allah tevreden met hen zijn). “Partners toeschrijven aan Allaah en oneerbiedig zijn tegenover de ouders.” [Sahih Al-Bukhaarie en Muslim] 

Ibn Masoed vroeg de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem): “Van welke daden houdt Allah het meest?” De Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zei: “Bidden op de juiste tijd.” “En dan?” vroeg Ibn Masoed. “Goed zijn tegenover je ouders.” [Sahih Al-Bukhaarie en Muslim]

Een van de meest vrome dingen die je kunt doen is goed te zijn tegenover je ouders. Het goed zijn tegenover je ouders is niet alleen voor de moslimouders, maar ook voor de niet-moslim ouders. De beste manier om voor hen te zorgen is om hen (de niet-moslim ouders) uit te nodigen naar de Islam en om hen te waarschuwen. Het ergste wat hen kan overkomen is het vuur van de Hel. Denk er eens over na hoe verschrikkelijk het zou zijn als je je ouders zou moeten verliezen en als zij naar de Hel zouden gaan. Zorg dat zij zien wat de Islam hen opdraagt en laat zien dat je na het binnentreden van de Islam veel liever voor hen bent geworden.

Als één van de ouders de ouderdom zal bereiken zeg dan nooit “foei”.  We moeten er dus voor zorgen dat onze ouders niet in een bejaardentehuis gedumpt worden. De Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die niet goed is voor zijn vader, zal ook door zijn kinderen niet goed verzorgd worden.” [Tabaranie]

Als je je ouders slaat of ongehoorzaam bent of je stem tegen hen verheft, hoe denk je dan dat jouw kinderen voor jou zullen zijn? Je mag je stem niet tegen hen verheffen ook al doen zij dat wel tegen jou. In Surah Loqmaan staat het bewijs voor het danken van de ouders. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt hierin: 

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ 

Wij hebben de mens op het hart gedrukt betreffende zijn ouders, zijn moeder droeg hem in zwakte op zwakte, en zijn zogen nam twee jaren in beslag. Zeg Mij en uw ouders dank, tot Mij is de terugkeer.” [Loqmaan:14]

De uitkomst van het goed zijn tegenover de ouders komt daarna in Surah Al-Ahqaaf. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt:

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

“En Wij hebben de mens vriendelijkheid jegens zijn ouders geboden. Zijn moeder draagt hem met ongemak en baart hem met smart. En zijn dragen en spenen nemen dertig maanden in beslag totdat, wanneer hij zijn volle kracht bereikt heeft en veertig jaren wordt, hij zegt: “Mijn Heer, stel mij in staat, dat ik dankbaar moge zijn voor de gunsten die Gij mij en mijn ouders hebt bewezen en dat ik het goede moge doen, dat U behaagt. En laat mijn nakomelingen rechtvaardig zijn. Ik wend mij tot U: en waarlijk, ik behoor tot de Moslims. * Van dezulken aanvaarden Wij de goede werken die zij verrichten en Wij zien hun slechte daden over het hoofd. Zij behoren tot de bewoners van het paradijs, volgens de ware belofte die hun was toegezegd.” [Al-Ahqaaf:15-16]

Een oprechte moslim maakt dua’s voor zijn ouders. De Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als iemand doodgaat krijgt hij geen adjr (beloning) meer behalve op 3 manieren…… Eén daarvan is als je een zoon hebt en hij dua voor jou maakt.” [Sahih Al-Bukhaarie en Muslim]

Er kwam een man bij de Boodschapper van Allah  (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) en zei: “Ik heb een verschrikkelijke zonde begaan. O Boodschapper van Allah, is er nog een manier dat Allah mij zal vergeven ?” “Leeft je moeder nog ?” vroeg de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem). “Nee” zei de man. “Wees dan goed voor haar zus” zei de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem). [Al-Tirmidhie]

De Profeet
(Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Je leeftijd wordt niet verlengt behalve door el-Birr (eerbiedig tegenover je ouders)”

De Profeet
(Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Iemand is niet van ons als hij zijn ouders en de ouderen (geleerden) niet respecteert….”
 
De Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Een zoon kan nooit datgene wat de ouders voor hem hebben gedaan terug geven behalve als zijn vader slaaf zou zijn en hij hem vrij zou kopen.” [Muslim]

De Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er is geen gehoorzaamheid aan de schepping in ongehoorzaamheid aan de Schepper.” Je hoeft je ouders dus niet te gehoorzamen als dat betekent dat je ongehoorzaam moet zijn aan de Schepper.


Samenvatting van het geheel:
1. Birr is één van de perfecte gradaties van Iemaan.
2. Het hoort bij het onderhouden van de Islam en het is één van de beste aanbiddingen.
3. Het opent een weg naar het Paradijs
4. Het verlengt je leven en het vergroot jouw voorziening van geld, kinderen etc.
5. Het verhoogt jouw plaats in dit leven en in het Hiernamaals.
6. Je wordt gehoorzaamd door je kinderen
7. Het lost je problemen op. 

Met dank aan: Mohammed aboe `Oebaydillaah

De gevaren van liegen

Liegen is een verwerpelijke kwaliteit waar de islamitische Shari’ah (islamitische wetgeving ernstige waarschuwingen heeft daartegen. Menselijke (gezonde) verstand instinctief afgestoten door dusdanige kwaliteit.
Oprechtheid is een van de pilaren van het voortbestaan, de oorsprong van alle lofwaardige eigenschappen, de hoeksteen van het Profeetschap en vrucht van vroomheid. Liggen is een handeling die zich keert tegen de aangeboren menselijke aard.


Er is gewaarschuwd tegen liegen in de islam en het verboden in de Koran, de Profetische Soennah en de consensus van de islamitische geleerden. Liegen heeft zeker consequenties, zowel in dit leven en in het volgende.

Liegen is alleen toegestaan ​​onder zeer strenge voorwaarden en in bepaalde situaties als het niet resulteert in ontnemen iemand van zijn / haar rechten, vergieten van bloed of kwaadspreken op anderen en dergelijke. In feite is liggen alleen toegestaan ​​in een situatie om iemands leven te redden, tussen twee strijdende partijen verzoenen of om meer liefde en compassie tussen echtgenoten te creëren. 

Er is geen speciale dag of tijd waarin de islam toestaat om te liegen en wat ze willen zeggen. Op de eerste dag van april (wat bekend staat als 1 aprilgrap), achten mensen liegen en te zeggen wat ze willen geoorloofd, zonder enige basis. Er is heel veel kwaad als gevolg van dergelijke praktijk.

De Boodschapper van Allah (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: Eerlijkheid leidt naar rechtvaardigheid en rechtvaardigheid leidt naar het Paradijs. Voorwaar, een man is eerlijk totdat hij bij Allah wordt opgeschreven als altijd-gelovig. En liegen leidt naar morele corruptie en morele corruptie leidt naar het Vuur. Voorwaar, een man zal doorgaan met liegen totdat hij bij Allah opgeschreven wordt als een volkomen leugenaar. [Sahieh Al-Bukhaari Moeslim]
Abdoellah ibn Masoed heeft gezegd: “Jullie moeten de waarheid zeggen. Eerlijkheid leidt tot de juiste handeling. De juiste handeling leidt tot het Paradijs. Wees op je hoede voor het liegen. Liegen leidt tot corruptie en corruptie leidt tot het Vuur. Zien jullie niet dat gezegd is: ‘Hij spreekt de waarheid en handelt correct’, en ‘Hij liegt en is corrupt’.”

Ibn Masoed (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd:” Liegen is niet geaccepteerd voor de grap of in ernst.” Vervolgens reciteerde hij (moge Allah tevreden zijn met hem) het volgende vers:
  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 

  “O jullie die geloven, vreest Allah en weest met de waarachtigen.” (Al-Taubah:119)
  Abu Bakr (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Pas op voor liggen omdat het zich verzet tegen het geloof.  
  Sa‘d ibn Abi Waqqas (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “De gelovige kan alle soorten karaktereigenschappen verwerven, behalve verraad en liegen.” 
   Ibn ‘Umar (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Men zal nooit de werkelijkheid van het geloof bereiken totdat hij zich onthoudt van liegen ook al is het voor de grap. 
  Toegestane liegen!!
  Liegen is in drie gevallen toegestaan: oorlog, verzoening bewerken tussen twee ruziënde partijen en een man die liegt tegen zijn vrouw (of omgekeerd) omwille van hun liefde en de harmonie tussen hen.


  Umm Kalthum Bint ‘Uqbah (moge Allah tevreden zijn met haar) overgeleverd dat ze de Boodschapper van Allah (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft horen zeggen: “Hij die twee mensen met elkaar verzoent, en daartoe iets goeds vertelt of iets goeds zegt, is geen leugenaar.”(Sahieh Al-Bukhaari en Muslim)

  Er is overgeleverd dat Asma’ Bint Yazeed (moge Allah tevreden zijn met haar) heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het is niet toegestaan leugens te vertellen, behalve in drie (gevallen): als een man tot zijn vrouw spreekt om haar te behagen; liegen in oorlogstijd en liegen om mensen met elkaar te verzoenen.”


  Plicht van iedere moslim: Oproepen naar Islam

  De islam is een universele manier van leven en daarom richt zich op de gehele gemeenschap. Dit vloeit enerzijds voort uit het feit dat islam is voorgeschreven door Allah, de Almachtige, voor de hele mensheid. Ten tweede, islam, die een volledige code van het leven bevat, is voorzien van duidelijke criteria voor activiteiten van de mens in alle domeinen van het leven zoals: sociale, economische, politieke en ideologische aspecten. Islam bezit allesomvattende kenmerken.
  Daarom ligt Islam natuurlijk in belangstelling van de hoog ontwikkelde en de laagopgeleiden, de rijken en de armen, de specialist en de leek, de intellectuele en de gewone.


  Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) spreekt de profeet Mohammed (Allah’s gebeden en vrede zij met hem): 
  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

  “En Wij hebben u slechts gezonden als een brenger van blijde tijdingen en een waarschuwer voor het gehele mensdom; maar de meeste mensen begrijpen het niet.” (Saba:28)

  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِین

  “En Wij hebben jou (O Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden.” (Al-Anmbijaa:107)


  Een efficiënte en effectieve uitnodiging van het grote publiek en in het bijzonder relatief meer begaafde geesten onder het volk oproepen tot nadenken over aantal belangrijke overwegingen die in feite nauwgezette onderzoek eisen.


  Allereerst, de moslim die de last van zijn sublieme missie wil dragen,  zodat alle betrokken personen goed verlicht kunnen worden over de islam door hem, moet hij over voldoende kennis en het juiste begrip van de Koran en de Soennah (tradities van Profeet, zijn uitspraken enz.) beschikken. In het ideale geval moet hij bewust zijn van de relevante ervaringen uit het verleden in de geschiedenis van de islamitische Ummah (gemeenschap). Verder moet hij beschikken over voldoende inzicht in de menselijke psychologie. Hij hoort intelligent genoeg te zijn om zich aan te passen aan verschillende omstandigheden en kunnen problemen waarmee hij geconfronteerd wordt identificeren en definiëren.


  De presentatie van de boodschap van de islam vergt een efficiënte planning, intelligente organisatie en attent coördinatie van activiteiten zodat het werk duurzaam en productief wordt.

  Alle boodschappers aangewezen door Allah waren door Hem verantwoordelijkheid gesteld om het geopenbaarde richtlijnen waarmee ze werden toevertrouwd te verspreiden, hun respectievelijke naties waren ook opgeroepen om deze openbaring te delen in de nakoming van Allah‘s bevelen.

  Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) herinnert ons in de Heilige Koran met:


  وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ

  “En (gedenkt) toen Allah een verbond met degenen die de Schrift gegeven waren sloot: “Opdat jullie hot (de Schrift) aan de mensen duidelijk zouden maken en opdat jullie het niet zouden verbergen”. Toen wierpen zij het achter hum ruggen weg en zij ruilden het in voor een geringe prijs. En het was een slechte ruil die zij maakten.” (Al-Imraan:187)  De positie van de islamitische gemeenschap is duidelijk in de Koran, waarin Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) vast stelt: 

  كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

  “Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden, en jullie in Allah geloven.” (Al-Imraan:110)

  Zo heeft Allah deze islamitische gemeenschap vereerd door hun verantwoordelijk te stellen om deel te nemen in de edele doel van de Profeet te delen door uitnodigen van mensen tot het juiste pad. De Koran benadrukt dat verder

  …وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 

  “En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers, zij roepen op tot het behoorlijke en verbieden het verwerpelijke…” (Al-Taubah:71)

  Terwijl:

  ….الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ


  “De huichelaars en de huichelaarsters zijn eender, zij sporen aan tot het verwerpelijke en zij verbieden het behoorlijke…”
  (Al-Taubah:67)  Daarom de waarheid blijkt duidelijk: roepen op tot het behoorlijke en het verwerpelijke verbieden  is een fundamenteel verschil tussen een gelovige en een hypocriet (iemand die zich voordoet als een gelovige wanneer hij precies het omgekeerde is). Derhalve dienen alle leden van de islamitische gemeenschap, zowel mannen als vrouwen, zelf verantwoordelijk te stellen om de doel van islam verder te delen met de gedrevenheid, doorzettingsvermogen en gevoel voor opoffering van de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) en zijn metgezellen (Moge Allah tevreden met hen zijn).


  Dat de metgezellen hun uiterste best, individueel en gezamenlijk, hadden gedaan om het licht van de islam over te brengen aan alle mensen, ook buiten het Arabisch schiereiland, wordt bewezen door de lange en gevaarlijke tochten die ze namen. Zo hadden ze de Atlantische Oceaan in het westen en de Grote Muur van China in het oosten bereikt. Talloze metgezellen haalden hun laatste adem in verafgelegen en vreemde landen predikend over de islam, waarvoor hun offers geen grenzen kende.


  Eerst horen we aantal veelvoorkomend misvattingen te verduidelijken. Alle mensen roepen tot Islam is de plicht van elke verantwoordelijke en zorgvuldige moslim. Omdat in de Islam geen priesterschap is of er is geen priesterlijke klasse onder moslims, kan de plicht van de oproep tot Allah niet worden overgedragen aan een slecht doordachte en denkbeeldige groep genaamd de ‘mannen van de religie‘. In de Islam is iedereen een man van religie en iedere mens legt verantwoording af aan Allah over de vraag of hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan naar beste van zijn kunnen of niet. Het volgende vers van de Koran moet zeer verhelderend zijn in dit verband. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt: 

  قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 

  “Zeg: ‘Dit is mijn Weg (godsdienst), ik en degenen die mij volgen roepen op tot Allah, op grond van een duidelijk bewijs. Heilig is Allah, en ik behoor niet tot de veelgodenaanbidders.'” (Yusuf:108)

  Zo kan iedereen die beweert een volgeling van de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) te zijn, zich niet onttrekken aan zijn plicht om mensen te roepen tot Allah. De volgende profetische overlevering verduidelijken dit punt ruimschoots: Laat hen die getuige zijn degenen die afwezig zijn op de hoogte brengen.” [Sahieh Al-Bukhaari] Het woord ‘getuige‘ hier wordt betekent iedereen die in het bezit is van islamitische kennis.

  Daarom hoeft men niet een diepgaande geleerde of een groot jurist te zijn om anderen te roepen tot islam. Ongetwijfeld een persoon die goed op hoogte is in de islamitische wetenschappen zou beter in staat zijn om met meer gezag te spreken en zou in staat zijn om zaken van de religie tot in de kleinste details uit te leggen. Echter, een hoog niveau van de wetenschap is geen voorwaarde om anderen te roepen tot de islam. Ieders inzet kan een duidelijke kloof vullen. Een moslim geleerde hoort zijn aandacht besteden aan zijn gelijken om met een verfijnde stijl en wetenschappelijke inhoud te redeneren, terwijl een moslim leek zal moeten redeneren met zijn gelijken, elk heeft een rol complementair aan de anderen.
    
  Elk individu van de islamitische gemeenschap is verplicht zich actief bezig te houden op welke manier hij/zij ook kan om mensen te leiden naar het rechte pad, en degene te steunen (moreel en materieel)  die werken om deze verantwoordelijkheid te vervullen. Een veel voorkomende misvatting, zelfs bij eerdere generatie moslims en die nog steeds tot op de dag van vandaag blijft hangen komt voort uit het onjuist begrijpen van de betekenis van de volgende koran vers. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt: 

  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

  “O jullie die geloven! Aan jullie (de hoede over) jullie zelf. Er kan jullie geen schade berokkend worden door degene die dwaalt, wanneer jullie de Leiding volgen. Tot Allah is de terugkeer van jullie allen en Hij zal jullie vertellen wat jullie plachten te doen.” (Al-Maidah)

  Een vrome of heilige persoon kan zichzelf niet vrij spreken van de verantwoordelijkheid om de mensheid roepen naar de waarheid gewoon door te denken dat het kwaad niet zou kloppen op zijn deur, omdat hij  zuiver en rustig wezen denkt te zijn. Ongeacht hoe vroom men kan blijken te zijn, kan hij nooit gelijk zijn aan de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) en zijn metgezellen (Moge Allah tevreden met hen zijn) in hun morele volmaaktheid, oprechtheid, aanbidding en religieuze toewijding. Geen een van de metgezellen van de Profeet hadden ooit zelfs van gedroomd om ontslag te nemen uit de nobele taak uitnodigen van de naties van het oosten en het westen tot de eeuwige zaligheid en verlossing die door Allah werd geschonken via de islam. Juist om deze foute opvatting over de hiervoor genoemde vers te corrigeren heeft Abu Bakr de volgende waarschuwing gegeven: “O mensen! Inderdaad je leest dit verheven vers en zet het op een andere plaats dan zijn eigen plaats. Terwijl ik hoorde de Profeet van Allah zeggen: Inderdaad, als mensen een wreed persoon zien en ze hem niet bedwingen, Allah kan ze allemaal straffen.”

  De Ansaar (bewoners van Medina die de islamitische immigranten verwelkomden) hadden grote materiële offers ter ondersteuning van de islamitische zaak doorgemaakt. Toen Allah overwinning verleende aan de moslims na hun lange strijd tegen de polytheïsten (mushrekeen) en ze Mekka veroverden, een deel van de Ansaar voelden tevreden. Nu dat Allah Zijn gunst had verleend aan de gelovigen en hun nobele inspanningen had gekroond met een glorieuze en beslissende overwinning op hun tegenstanders, dachten ze dat het gerechtvaardigd is voor hun om terug te keren naar hun veel verwaarloosde ambachten en palmbossen.  
  Daarop openbaarde Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) het volgende vers

  وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

  “…en stort jullie niet door eigen toedoen in de ondergang…” (Al-Baqarah:195)

  Waaruit duidelijk blijkt dat een gelovige zou worden blootgesteld aan ernstigste gevaar als hij strijd in de weg van Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) verlaat en zich beperkt tot routine islamitische plichten, zoals Salaat (gebed), Sawm (het vasten), Zakaat (geven van aalmoezen) en dergelijke.

  Abu Ayyoeb al-Ansari (Moge Allah tevreden met hen zijn) was een van de vooraanstaande metgezellen. Volgens sommige bronnen was hij honderdtien (110) jaar oud toen hij deelnam aan de eerste moslim belegering van Constantinopel (Istanbul). Gezien zijn hoge leeftijd, soms adviseerden zijn jongere vrienden hem om uit te rusten voor een tijdje, waarop hij antwoordde: “Ben je me aan het vertellen om mezelf in vernietiging te gooien ?

  Dus laten we ons niet in vernietiging te gooien door deel te nemen aan onze plicht om te roepen naar de juiste pad voorbereid te zijn om alle moeilijkheden te verduren in de naam van Allah.

  De oprechte moslims…

  Er is geen twijfel over bestaan ​​dat de beloning van Allah de Almachtige is beter en van langere duur dan een wereldse voordeel. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt:
  فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

  “Wat u is gegeven is slechts een voorziening voor dit leven, en hetgeen bij Allah is, is beter en van langere duur voor de gelovigen die in hun Heer vertrouwen stellen.” (Al-Shura:36)

  Inderdaad, iemands goede daden zullen rijkelijk beloont door Allah de Almachtige:


  وَمَا تُقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

  “En wat goeds u voor u uitzendt, u zult betere en grotere beloning bij Allah vinden. En zoekt vergiffenis van Allah, voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” (Al-Mozzammil:20)

  Daarin ligt het grote belang van onderzoek naar de beloning van Allah, de Almachtige. Er zijn verschillende soorten en betekenissen van hoop voor de beloning van Allah de Almachtige, waaronder:
    
  Het verwachten van beloning van Allah de Almachtige bij het uitvoeren van daden van gehoorzaamheid omwille van Hem.

  Als men wijst op de grote betekenis van hoop op de beloning van Allah de Almachtige tijdens het uitvoeren van daden van gehoorzaamheid, dit zou zieke gedachten af weren, zoals op zoek naar reputatie en roem of de lof en aandacht van mensen, en andere uitingen van ernstige ziekten van het hart waardoor de beloning van daden waardeloos worden of verminderen. Zo’n moslim heeft  zijn grootste zorg beperkt, andersom de moslim met als enige doel het bereiken van de tevredenheid van Allah de Verhevene met zijn daden en hoopt op Zijn rijkelijk beloning. De Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zegt: “Degene die Ramadan vast uit geloof en hoop op beloning van Allah de Verhevene zal zijn zonden uit het verleden vergeven worden.
    
  Aboe Hurayrah (moge Allah behaagd met hem zijn) heeft gezegd: “Ik heb de Boodschapper van Allah (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) horen zeggen: “Wie begrafenis van een moslim uit het geloof en de hoop de beloning van Allah te bereiken bijwoont en blijft tot de begrafenis gebed wordt aangeboden en de begrafenis ceremonies voorbij zijn, zal terugkeren met een beloning van twee Qirats, elke is net zo groot als de berg Uhud. [Sahieh Al-Bukhaarie en Muslim]

  Daarnaast wordt moslim beloond voor het zorgen voor zijn familie (ook al is het verplicht voor de man om voor zijn familie te zorgen) zal hij beloond worden alsof hij dit geld voor liefdadigheid gaf, indien hij op zoek was naar de beloning van Allah de Verhevene. Zoals de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zegt: “Als een moslim voor zijn familie zorgt omwille van Allah, wordt het  voor hem geteld als liefdadigheid.” [Sahieh Al-Bukhaarie en Muslim]

  Het verwachten van beloning van Allah, de Almachtige en hoop op Zijn beloning wanneer getroffen worden met ellende en moeilijkheden.

  Allah de Almachtige heeft die vrome mensen geprezen die aan onheil en moeilijkheden lijden de beloning van Allah de Verhevene verwachten, Allah de Verhevene heeft Zijn genade, begeleiding en overvloedige beloningen beloofd aan hen. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt:

  الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ  * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

  “Degenen die wanneer een ramp hen treft, zeggen: (Inna lillahi wa inna ilaihi radji’oen) “Voorwaar, aan Allah behoren Wij, en voorwaar, tot Hem zullen Wij terugkeren” * Zij zijn degenen op wie de zegeningen van hun Heer neerdalen, en Barmhartigheid, en zij zijn degenen die de rechte Leiding ontvangen.”(Al-Baqarah:156-157) 

  Onbetwistbaar, mensen, of gelovigen of ongelovigen, worden geteisterd door vele onheil en tegenslagen in dit leven, maar de gelovigen verdragen dat en ze hopen op de beloning van Allah de Almachtige. Zowel gelovigen als ongelovigen lijden onder het verliezen van geliefden en familieleden, maar er is een groot verschil tussen de gelovigen en ongelovigen in dit opzicht, omdat de gelovigen hopen op de beloning van Allah de Verhevene  dergelijke tegenslagen en ontberingen geduldig door door te staan.

  Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt: 

  وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 

  “En versaagt niet in de vervolging van het (ongelovige) volk. Wanneer jullie pijn lijden dan, voorwaar, zij lijden pijn zoals jullie pijn lijden. En jullie hopen op (dat) van Allah waarop zij niet hopen. En Allah is Alwetend, Alwijs.”(Al-Nisa:104) 

  Met betrekking tot de compensatie van degenen die ellende en ontberingen verdragen, in de hoop op de beloning van Allah de Almachtige de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: Allah de Verhevene heeft geen andere beloning dan het paradijs voor de gelovige dienaar die geduldig blijft omwille van Hem bij het verlies van zijn meest geliefde persoon uit deze wereld.”

  Bovendien heeft Umm Salamah (moge Allah behaagd met haar zijn) gezegd: “Ik heb de Boodschapper van Allah (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) horen zeggen: Er is geen moslim die is getroffen door een ramp en zegt wat Allah heeft bevolen:”Voorwaar, aan Allah behoren Wij, en voorwaar, tot Hem zullen Wij terugkeren” zal Allah hem compenseren met iets beters.” Umm Salamah (moge Allah behaagd met haar zijn) voegde eraan toe dat wanneer Abu Salamah (moge Allah behaagd met hem zijn) stierf, zei ze: “Wie onder de moslims is beter dan Abu Salamah, het eerste huis om te migreren naar de profeet?Toen zij deze woorden sprak, Allah de Almachtige compenseerde haar met trouwen met de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem). [Sahieh Muslim]

   Bovendien, onze vrome voorgangers waren gewend om al hun daden en bedoelingen in twijfel te brengen, wat zorgde voor de vernieuwing van hun goede en oprechte bedoelingen en elkaar adviseren om ellende door te staan ​​in de hoop op een beloning van Allah de Almachtige.

  Ten slotte, biedt uw daden van aanbidding en gehoorzaamheid omwille van Allah de Almachtige en verwacht beloning van Hem, en volhardt ellende en ontberingen in de hoop op Zijn beloning. Voorwaar, Allah de Almachtige zal je compenseren met innerlijke kalmte, rust en kracht bij ellende.

   Zet dus je doel hoog en vermenigvuldig je beloningen.

  Waarom mensen Allah ongehoorzaam zijn?

  Er zijn veel redenen voor zondigen, waaronder de volgende: 

  1- Onwetendheid van men van Allah en van Zijn Namen en Eigenschappen, als men meer kennis van Allah heeft, dan zou hij meer bang voor Hem zijn. Het is om deze reden dat de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zei: “Ik ben de meest vrome onder u en heb de meeste kennis van Allah onder u.” (Sahieh Al-Bukhaarie


  2- De verdraagzaamheid van Allah niet realiseren want Hij (Geprezen en Verheven zij Hij) geeft rust rust aan Zijn dienaren en Hij stelt hen straf uit. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt: 

  وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا
  “En indien Allah de mensen zou straffen voor hetgeen zij doen, zou Hij geen schepsel op de oppervlakte ervan achterlaten; maar Hij schenkt hun uitstel tot een vastgestelde tijd; en wanneer die vastgestelde tijd komt: voorwaar Allah kent Zijn dienaren goed.” (Faatir:45)  3- Zwakte van het geloof en de achteloosheid die het hart treft, Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt:

  كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 

  “Nee, maar hetgeen zij plachten te verdienen heeft zich als roest aan hun hart gehecht.(Al-Motaffifeen:14)


  Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt ook: 

  سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ  “Ik zal degenen die zich onterecht hoogmoedig op aarde gedragen van Mijn Tekenen afwenden. En al zagen zij ieder Teken, dan nog zouden zij er niet in geloven, en al zagen zij het juiste Pad, dan zouden zij het niet als hun (pad) nemen. Maar als zij het pad van de dwaling zien, dan nemen zij het als (hun) pad. Dat is omdat zij Onze Tekenen loochenden en er geen acht op plachten te slaan.” (Al-Aa’raaf:146) 


  4- Te veel hoop hebben in leven, verlangens volgen, beschikken over een verhard hart, gelokt worden door de wereld en door zijn versieringen. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt:

  َمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

  “Evenals Satan, wanneer hij tegen de mens zegt: ‘Verwerp (de waarheid)'; maar wanneer deze haar verwerpt zegt hij: ‘Ik heb niets met u uitstaande, voorzeker, ik vrees Allah, de Heer der Werelden.'” (Al-Hashr:16)

  Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt ook: 

  يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

  “(Wij zeiden): “O David, Wij hebben u als stedehouder op aarde aangewezen, spreek daarom recht over de mensen naar waarheid en volg (hun) begeerten niet, anders zullen zij u van de weg van Allah afleiden.” Degenen, die van de weg van Allah afdwalen zullen gewis een strenge straf ontvangen, omdat zij de Dag des Oordeels vergeten. “(Saad:26)


  Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt verder:

  يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

  “O mensen, vreest uw Heer, en ducht de Dag waarop geen vader zijn zoon iets zal baten, noch de zoon zijn vader van enig nut zal kunnen zijn. Allah’s belofte is zeker waar. Laat daarom het wereldse leven u niet misleiden, noch laat de Verleider u omtrent Allah bedriegen.”(Loqmaan:33)


  5- De duivel: Hij is de meester van de verleiding en de spil van het kwaad, zoals Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt: 

   قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

  “Hij (Iblis) zei: ‘Omdat U mij hebt doen dwalen, zal ik hen belemmeren op Uw recht Pad * Daarna zal ik zeker tot hen komen, van voor hen en ven achter hen en van hun rechterzijde en van hun linkerzijde, en U zult de meesten van hen niet als dankbaren aantreffen.'” (Al-Aa’raaf:16-17) 


  Dat waren de voornaamste redenen waarom mensen Allah ongehoorzaam zijn.

  Het Kwaad tegengaan met een Goede daad

  Interactie met anderen is noodzakelijk in het leven, omdat een persoon omringd wordt  door buren, familie en collega’s in studie en werkplekken. 
  Omdat we te maken krijgen met verschillende soorten mensen, is het natuurlijk om in interactie te komen met kwaad door sommige van hen. Stel dat ieder die te maken krijgt met zo een daad ook een kwade daad terug doet (ongeacht of deze schade is gering of groot is of opzettelijk of niet) de gemeenschappen zou dan in een jungle veranderen. Mensen zullen dan goede eigenschappen verlaten en leven zonder regels of voorschriften.


  Om deze afschuwelijke scenario te voorkomen in de moslimgemeenschap, Allah de Almachtige beval Zijn gelovige dienaren het kwade te weerstaan ​​met iets goeds, Hij (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt:

  وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

  “Het goede en kwade zijn niet gelijk. Daarom weerstaat (het kwade) door hetgeen best is. Dan ziet, degene met wie u vijandschap heeft, hij zal als uw boezemvriend worden” (Fussilat:34) 

  Ongetwijfeld is de ultieme daad die superieur is aan de bestrijding van het kwaad is vergeven en barmhartig zijn, of zichzelf af wenden en verdere conflict voorkomen. Lieve broeder en zuster! Door het aannemen van deze nobele moraal, bescherming u uw eigen zelfrespect en blijft u rationeel. Daarom moet je jezelf weg houden van de provocatie van anderen om een ware dienaren van Allah de Almachtige te zijn. De ware dienaren van Allah de Almachtige worden in Qur’an als volgt beschreven:
  وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

  “En degenen die nutteloos gepraat vemijden (Al-Mominun:3)

  وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِين
  “Wanneer zij ijdele gesprekken horen, wenden zij zich er van af en zeggen: ‘Aan ons onze werken en aan u uw werken. Vrede zij met u. Wij zoeken de onwetenden niet.’ (Al-Qasas:55) 
  وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا

  “En de dienaren van de Erbarmer zijn degenen die bescheiden op aarde rondgaan. En als onwetenden hen (ruw) aanspreken, zeggen zij: ‘Salam! (Vrede)'” (Al-Furqan:63)  
  Wanneer iemand een misbruiker in een heilzame manier behandelt, onderdrukt hij of zij zijn of haar woede, wordt hierdoor als een van degenen die de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) bedoeld toen hij zei: “Wie zijn woede gecontroleert, terwijl hij in staat ernaar te handelen, Allah zal hem noemen, terwijl de hele schepping getuigt,  Hij geeft hem de keuze van de Huri’s als hij wil”
  Bovendien een van de grootste voordelen van het kwaad af weren met een betere daad is dat de vijand die schade en kwaad wil toebrengen vaak omgezet in een verdedigend actie. De wonderlijke van goede manieren is dat het kan meer invloed hebben dan fysieke kracht en wraakzuchtige wil. Zo verandert antagonisme in een ander sentiment, zoals Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt:

  وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

  “Het goede en kwade zijn niet gelijk. Daarom weerstaat (het kwade) door hetgeen best is. Dan ziet, degene met wie u vijandschap heeft, hij zal als uw boezemvriend worden” (Fussilat:34)  
  Ibn Abbas  (moge Allah behaagd met hem zijn) geadviseerd: “Gebruik je geduld om onwetendheid van degenen die je kwaad willen af te weren“.
  De beste van alle schepselen, Mohammed (Allah’s gebeden en vrede zij met hem), niet alleen de mishandeling van de gewelddadige tolereerde, maar had ook hun vergeven. Aisha (moge Allah behaagd met hem zijn) beschreef hem: “Hij beantwoordt het kwaad niet met het kwaad, maar hij spreekt vrij en vergeeft.”  
  Dit was ook het voorbeeld van de rechtvaardige mensen, die de methodiek van de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) volgden. Een van hen werd beledigd ooit door iemand, dus hij zei tegen hem: “Als je vergist, ik vraag Allah om je bij voorbaat vergeven, en als u gelijk heeft, vraag ik Hem om mij te vergeven.
  Hoewel we allemaal horen te beschikken over deze kwaliteit, een persoon in een positie van macht is behoefte daaraan veel meer dan anderen. Dat is de reden waarom een van de laatste instructies van de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) voor zijn dood, was: “Wie gezag krijgt over iets in de Ummah van Mohammed en de macht heeft om schaden of te voordeel brengen voor wie dan ook, dan moet hij hen belonen die goed doen en hen vergeven die kwaad begaan.”
  In zijn (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) leven, kwam een keer een man naar hem klagen over zijn dienaar en zei:”Ik heb een dienaar die een overtreder en een onderdrukker. Moet ik hem slaan?de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zei:Vergeef hem zo veel als zeventig keer per dag”.
  Ook met name een persoon van wie de familieleden hem onrechtvaardig behandelen behoefte aan deze kwaliteit meer. Hij of zij moeten hun slechte gedrag niet beantwoorden met het kwaad, maar hij of zij hoort juist gratie verlenen, vergeven en compassie vertonen. Het is overgeleverd dat een man naar de Profeet kwam (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) en zei: “O boodschapper van Allah, Ik heb een paar familieleden met wie ik familieband onderhoud en ze verbreken het, ik vergeef hen en ze onderdrukken mij, ik behandel ze vriendelijk en ze schaden me. Moet ik dan ze behandelen op dezelfde manier?” Waarop de Boodschapper van Allah (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) antwoordde: “Nee, dan zouden jullie allemaal zondaars zijn, maar eerder, moet je beter de familiebanden onderhouden zolang je in staat bent,  zo zal je een beschermer en supporter van Allah bij je hebben.”
  Het afweren van abuis met een betere daad is de remedie die de beschadigde sociale relaties herstelt. Het hervormt wat beschadigd is en vernieuwt dat wat weggevaagd is. Met deze behandeling wordt nieuw leven ingeblazen in uitingen van goedheid, mensen zullen deugdzaam met elkaar handelen, de poorten van ongerechtigheid worden geblokkeerd voor Satan en het kwaad zal geen middelen vinden om zich te verspreiden. In plaats daarvan zal weldadigheid zegevieren en de motieven en de gevolgen van kwaad zal worden uitgeroeid. 

  Opzoek naar geluk??

  Alle lof zij Allah, en gebeden en vrede zij met de Boodschapper van Allah en zijn familie, metgezellen en degenen die hem bijstonden.
  Een van de beste manieren die bijdragen aan een verruiming van de borst en gemoedsrust is het vermeerderen van het gedenken van Allah (Geprezen en Verheven zij Hij). Het is een van de beste middelen om een einde te maken aan de zorgen en bedroefdheid. Zo zegt Allah (Geprezen en Verheven zij Hij):
  أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  
  “Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.” (Al-Rad:28)
  Het kijken naar de gunsten van Allah en erover spreken, zal een persoon weerhouden van ongeluk en bedroefdheid. Het zal een persoon aansporen tot dankbaarheid en tevredenheid. Stel dat de dienaar te lijden heeft onder armoede of een ziekte. Als hij daartegenover de gunsten van Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) plaatst, ziet hij dat deze ontelbaar zijn. Dit geeft een persoon voldoening. En wanneer hij het ongelukkige dat hem treft, verwelkomt met geduld, tevredenheid en onderworpenheid, dan wordt het ongelukkige vergemakkelijkt.
  Wat ook bijdraagt aan een gelukkig leven is het in praktijk brengen van de volgende woorden van de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem): “Kijkt naar degene die lager dan jullie is en kijkt niet naar degene die boven jullie staat, want dat is beter dan dat jullie minachtend zijn tegenover de gunsten van Allah op jullie.” [Sahieh Al-Bukhaarie en Muslim]

  Als een dienaar dit voor zijn ogen plaatst en deze prachtige woorden tot uitvoer brengt, dan zal zijn hart floreren van geluk en tevredenheid. Je ziet dan in dat je het veel beter hebt dan vele anderen. Een gezond lichaam, voedsel en kleding binnen handbereik en je wordt voorzien van lucht en water. Zonder twijfel zal het overpeinzen van de gunsten van Allah leiden naar tevredenheid, geluk en blijdschap.
  Hetgeen ook bijdraagt aan ongeluk is het telkens terugkeren naar het verleden, terwijl men weet dat dit niet meer terug te halen is. Kijk naar vandaag en kijk niet meer naar gisteren. Zorg ervoor dat je vandaag beter bent dan de vorige en kijk niet om naar het verleden.
  Wat zeker bijdraagt aan een gelukkig leven is het geduldig zijn jegens de beledigingen van anderen. Weet dat zij jou niet schaden, maar dat zij slechts zichzelf schaden. Wanneer jij je met hun aantijgingen, gescheld en kwaadsprekerij gaat bezighouden dan zal het jou schaden zoals het hen schaadt.
  Iets dat tevens leidt naar geluk en voldoening is het helpen van de mensen. Altijd voor hen klaar staan en hen bijstaan in hun moeilijkheden. Help anderen door liefdadigheid, gastvrijheid, meeleven en ondersteuning. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zal dan tevreden met je zijn. En doe het niet om daarna bedankt te worden door de mensen, maar doe het omwille van Allah.
  Iets wat voor zich spreekt en eigenlijk op de eerste plaats komt, is het zoeken van geluk door je te storten op het vergaren van kennis. Kennis is namelijk licht en geeft je kracht. Door je te verdiepen in de openbaring van Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zul je voelen wat je nog nooit gevoeld hebt.
  Er zijn vele wegen die leiden naar geluk en dit waren slechts enkele die vele mensen over het hoofd zien.