Category Archives: Adviezen

Algemene etiquette betreffende eten

1. Het eten niet bekritiseren

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) nooit voedsel bekritiseerde. Als hij ervan hield dan at hij het en als hij er niet van hield, dan liet hij het liggen. (Overgeleverd door al-Bukhaari, 3370; Moslim, 2046)

Vermijd de zeven vernietigers

Overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
“Vermijd de zeven vernietigers.”
De mensen zeiden: “Wat zijn deze, O Boodschapper van Allah?”
Hij antwoordde:
* “Het toekennen van deelgenoten aan Allah
* Tovenarij
* Het doden van een ziel die Allah verboden heeft, behalve met recht
* Het bezit van een wees (onrechtmatig) verbruiken
* Rente nuttigen
* Weglopen van een slagveld
* Onschuldige gelovige vrouwen van onkuisheid beschuldigen.”

[ Sahih Muslim]

Tijd (voor dit) en er is een tijd (voor dat)

srinagar-mosque-prayer-527134-lw

Hanzala al Usaida heeft overgeleverd: “Ik ontmoette Abu Bakr en hij vroeg: “Hoe gaat het met je?” Ik antwoordde: “Hanzala is een hypocriet geworden.” Hij zei: “SubhanAllah, wat zeg je nu?” Daarop zei ik: “Wanneer we bij de Boodschapper van Allah zijn, spreekt hij over het vuur en het Paradijs alsof we het voor ons zien. Maar als we het gezelschap van de Boodschapper van Allah verlaten en ons met onze vrouwen, onze kinderen en als we ons om onze bezittingen bekommeren, dan vergeten wij veel.”

Adviseer Oprecht en Vriendelijk

Degene die anderen uitnodigt tot Allah zijn de dichtstbijzijnde mensen tot onze Heer Allah. Daarnaast zijn moslims collectief eens over het belang van verspreiding van de islam en het uitnodigen van anderen tot islam, velen beweren dat het verplicht is voor moslims om anderen uit te nodigen tot islam, om te doen wat goed is en verbieden wat kwaad is en kuisheid te verspreiden en immoraliteit te vechten en mensen opleiden en adviseren.

Geluk

Hier volgt een aantal belangrijke adviezen voor de vrouw om haar zorgen te verdrijven en geluk te verwerven.

De dag van Arafah

Maandag 14 oktober 2013 is de dag van Arafa. Deze dag is de negende dag van Dhul-Hidjah en de pelgrims vertrekken op deze dag naar Arafa met het opkomen van de zon. Ze verblijven daar tot zonsondergang en vermeerderen hun smeekbeden op deze dag, want de Profeet ﷺ heeft gezegd:

“Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het Hellevuur bevrijdt dan op de dag van Arafa. Hij komt nabij en prijst hen bij de engelen, zeggende: “Wat verlangen deze (mensen)?”

Een bijzonder dag voor degenen die de hadj verrichten, maar ook voor degenen die niet op hadj zijn is deze dag bijzonder. Het is onder andere een dag waarop je aanspraak kunt maken op de vergeving van zonden van het afgelopen jaar en het komende jaar.
Het is ons door de Profeet ﷺ dan ook aangeraden om deze dag vastend door te brengen:

“Met het vasten op de dag van Arafa hoop ik dat Allah de zonden van het voorgaande jaar en het komende jaar vergeeft.”

Laat deze kans niet aan je voorbij gaan, maar benut het. En vermeerder ook je smeekbeden en lofprijzingen op deze dag. Gebruik vooral de smeekbede die onze Profeet ﷺ heeft uitgesproken op de dag van Arafa:

“De beste smeekbede is de smeekbede op de dag van Arafah. Het beste wat ik uitgesproken heb en wat de profeten voor mij uitgesproken hebben, is:

“Laa ilaha illa Allahoe wah’dahoe laa sharieka lah, lahoe l-moelkoe wa lahoe al-h’amdoe wa hoewa 3ala koelli shay-in qadier.”

Vertaling: Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allaah, Hij heeft geen deelgenoten, tot Hem behoren de Heerschappij en alle lofprijzingen en Hij heeft de Macht over alles.”

Vasten dus!

Eerste tien dagen van Dhul Hidjah

dhul-hijjah

De eerste tien dagen van Dhul Hidjah behoren tot meest geliefde tijd voor aanbidding bij Allah.

Het is overgeleverd van Ibn ‘Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd: “Er zijn geen dagen waarop goede daden meer geliefd zijn bij Allah dan deze tien dagen.” de sahaba vroegen: “Niet eens djihaad omwille van Allaah?” Hij antwoordde: “Niet eens djihaad omwille van Allaah, tenzij een man vertrekt uit zichzelf voor de jihad en zijn rijkdom met hem mee neemt (en uitgeeft om wille van Allah) en niet terug komt.” [Bukhaari 2/457] 

Bekeerlingen: Wees geduldig in het leren van islam

Untitled2
Wanneer  je je shahadah neemt, zal je merken dat je heel veel nog hebt te leren over islam! Wat hoor je als bekeerling te doen?
Het kan zeer overweldigend lijken  als een nieuwe moslim wanneer je je gepompt voelt over het omarmen van je nieuw gevonden geloof, en vervolgens bereik je een muur van de informatie die je kan laten schrikken.
Het belangrijkste ding dat alle nieuwe Moslims (overeigens ander moslims ook…) moeten beseffen  is “langzaam maar volhoudend win je de race”.

Het Gebed: stap voor stap

Untitled

Het gebed kan door een ieder alleen worden verricht. Als twee of meer personen samen zijn vormen zij een Djama’ah (een gemeenschap) en moeten zij samen bidden. Een van hen treed hierbij op als Imam (voorganger).

Adoptie in Islam

Adoptie van kinderen in islam heeft twee soorten:

  • Verboden
  • Niet verboden