Category Archives: Adviezen

Wacht niet op het “juiste” moment want misschien ben je te laat!!

te_laat

Wat heeft je ertoe aangezet om het Rechte Pad te volgen?

Wanneer je deze vraag aan jongeren stelt, zullen velen onder hen je antwoorden dat ofwel de gebeurtenis van een ongeluk ofwel een overlijden van iemand ofwel een vriend hen hebben aangezet tot inkeer te komen. Deze gebeurtenissen hebben hen flink wakkergeschud en aangezet tot het nemen van deze beslissing.

Het is inderdaad aanbevolen om je lessen te trekken uit de gebeurtenissen die ons of anderen overkomen, maar het is niet de bedoeling dat je op die gebeurtenissen wacht om je berouw te tonen. Het is een misvatting dat je berouw alleen te maken heeft met ongelukken.

Velen geven toe dat ze het bij het verkeerde eind hebben en dat het noodzakelijk is om hun fouten te corrigeren, maar ze stellen het moment van inkeer uit.

Dit zou wel eens een gevaarlijke uitkomst kunnen hebben. Weet dat het ongeluk dat jou moet overkomen zodat jij berouw toont, een dodelijke afloop kan hebben. Wacht je op de dood van een vriend of familielid? Het kan zijn dat jij diegene bent die zal sterven en dat de anderen naar aanleiding van jouw overlijden tot inkeer zullen komen. Je moet je leven niet op het spel zetten, anders zou je niet enkel de vruchten van het wereldse leven niet kunnen plukken maar ook niet die van het hiernamaals. Je leeft maar één keer, en je krijgt geen tweede kans.

De Boodschap van de Islam

Islam2

Aangezien de gehele overgave van wil aan Allah de essentie van aanbidding vertegenwoordigt, is de basisboodschap van de islam, het aanbidden van Allah alleen en het vermijden van de aanbidding die gericht is op personen, plaatsen of dingen.

De Islam

islam-is-the-way-of-life__110x110

Het eerste wat men over de islam moet weten, is wat het woord ‘islam’ betekent. De islam is niet vernoemd naar een persoon, zoals bij het christendom naar Jezus-Christus of bij het boeddhisme naar Gotama Boeddha, bij het confucianisme naar Confucius, en het marxisme dat naar Karl Marx werd genoemd. Noch is het vernoemd naar een stam, zoals bij het jodendom naar de stam van Judah en het hindoeïsme naar de hindoes.

Waarlijk, in het gedenken van Allah vinden de harten rust!

Allah

“Waarlijk, in het gedenken van Allah vinden de harten rust!” [13:28]

Oprechtheid is bij Allah geliefd en is een reinigende zeep voor het hart. En er is geen daad die het hart zoveel genoegen doet, of die een grotere beloning oplevert dan het gedenken van Allah.

“Gedenk Mij en Ik zal jullie herinneren…” [2:152]

Wees één van de zeven personen!!!

group-of-people

Op de Dag der Opstanding zal er de meeste schrik teweeggebracht worden, het angstgevoel zal steeds meer toenemen en één van de angstgevoelens die we zullen ervaren heeft de Profeet ﷺ beschreven in een hadith overgeleverd door Miqdad Ibn Al-Aswad:

Op de Dag der Opstanding, zal de zon dicht bij de hoofden van de schepselen staan, totdat de afstand nog maar één mijl is, de mensen zullen zo erg gaan zweten dat ze in hun eigen zweet zullen baden, afhankelijk van de ernst van hun daden, bij sommigen zal het zweet tot hun enkels komen, bij anderen tot hun middel en bij nog anderen tot hun mond.” [Muslim]

Tijdens deze beangstigende gebeurtenis, zal Allah, de Verhevene, Mild zijn ten opzichte van een groep van Zijn aanbidders en Hij zal hen plaatsen in de schaduw van Zijn troon waarvan er maar één is, zoals de Profeet ﷺ ons heeft verteld:

Het geloof is het leven zelf

Islamic

Degenen die beklagenswaardig zijn, in de volle betekenis van het woord, zijn degenen die van de schatten van het geloof beroofd zijn. Zij verkeren altijd in een staat van ellende en woede.

“Maar iedereen die zich van Mijn overdenking afkeert, waarlijk voor hem is er een moeilijk leven…” [20:124]

Etiquette van Eid Al-Adha (Offerfeest)

Eid-ul-adha

Eid Al-Adha is de tiende dag van Dhul-Hijjah (de laatste maand van de islamitische kalender). Het is, zoals de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De grootste dag bij Allah, de Verhevene, is de Dag van het Offer. . . [Abu Dawud] Het is tevens de grootste dag van de Hadj, zoals de Profeet (vrede zij met hem) ons heeft verteld.

Voorwaarden van Udhiyah (Het Offer)

Udhiyah

Udhiyah verwijst naar het dier dat tijdens de dagen van `Eid Al-Adha als een daad van aanbidding geslacht wordt, met de bedoeling om ons dichter bij Allah te brengen. Het is een van de rituelen van de islam dat voorgeschreven staat in het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem).

Wees een ware gelovige…

Kabba

Vraag: Waarom zijn moslims onderdrukt? Waarom zijn moslims nooit de winnaars?

Ik moest lang nadenken voordat ik een antwoord kon geven… Het is een onderwerp dat effect heeft op hele Oemma. Antwoord volgens mij is heel erg simpel: wij als moslims voeren alleen de rituelen van de islam uit en zijn niet de ware gelovigen. Wij vragen Allah constant in onze smeekbeden om ons te helpen, maar wij zijn precies zelfde als een leerling die geen middelbare school diploma heeft en toch Allah vraagt om universiteit toegelaten te worden.

He came asking for advice and left shocked and upset!

20140311-115213.jpg

Shaykh Assim Alhakeem:”He came asking for advice and left shocked and upset!

He complained of rage attacks that force him to do and say things he is not pleased with. He once pushed his mother in law, divorced his wife tens of times and broke a lot of stuff round the house.

I asked him:
Have you ever got into a fight on the streets and got badly beaten up?
Have you ever said something inappropriate to a police officer and got jailed for that?
Have you ever got into a fight with your boss which led him to fire you?

He answered was “No” to all of my three questions.

To his utmost surprise, I told him that he is a liar and that he has no rage attacks! These claimed rage attacks are false, selective as he wisely chooses who he wants it to attack.

When the people are under his control, he has no problem expressing his anger. But when the consequences are bad or harmful to him, he knows how to suppress it.

Such people should fear Allah as He alone is your judge and He knows what is in your control and what it is not.”

Source: @Assimalhakeem