Category Archives: Islam Kaarten

Dua bij regen…

Dua bij Regen

Lezen van Surah Al-Kahf op vrijdag.

Profeet Mohammad ﷺ heeft gezegd: “Degene die Surat Al Kahf op vrijdag reciteert, zal een licht hebben, wat hem verlicht van deze vrijdag tot de volgende (vrijdag).” [Al-Hakim en Bayhaqi]

al-kahf

Bij twijfel….

Profeet Mohammad ﷺ heeft gezegd: “Laat dat wat je in twijfel brengt, voor dat waar je geen twijfel over hebt.” [Tirmiddi en Nasa’i]

Daden

Tegenslagen voor een moslim…

Profeet Mohammad ﷺ heeft gezegd: “Als een moslim een catastrofe overkomt dan zal Allah zijn zonden daardoor uitwissen, al is het maar een doorn die hem prikt.” [Bukhaari en Muslim]catastrofe

Eid Mubarak

Eid Mubarak

De Hadj is Arafah

Profeet Mohammad ﷺ heeft gezegd: “De Hadj is Arafa.” [Tirmidhi]

Hajj-2014

Arafah, Dag van vergeving

Profeet Mohammad ﷺ heeft gezegd:  “Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het Hellevuur bevrijdt dan op de dag van Arafa. Hij komt nabij en prijst hen bij de engelen, zeggende: “Wat verlangen deze (mensen)?” [Muslim]

Wukuf-Di-Arafah

De beste smeekbede is de smeekbede op de dag van Arafah

Profeet Mohammad ﷺ heeft gezegd: “De beste smeekbede is de smeekbede op de dag van Arafah. Het beste wat ik uitgesproken heb en wat de profeten voor mij uitgesproken hebben, is: Laa ilaha illa Allahoe wah’dahoe laa sharieka lah, lahoe l-moelkoe wa lahoe al-h’amdoe wa hoewa 3ala koelli shay-in qadier. (Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allaah, Hij heeft geen deelgenoten, tot Hem behoren de Heerschappij en alle lofprijzingen en Hij heeft de Macht over alles.)” [Tirmidhi en Ahmed]

Dua Arafa

Dag van Arafa vasten…

Arafa Vasten