De tekenen van het Einde van de Wereld: Inleiding

De tekenen van het Einde van de Wereld Inleiding
Print Friendly

In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige

 Eer aan Allah in don hoge. Wij loven Hem, wij smeken Hem om hulp en leiding. Wij vragen Hem ons te beschermen tegen het kwade waar onze ziel ons toe aanzet en tegen onze slechte daden. Wie door Allah geleid wordt kan niet afdwalen. En wie Allah wil laten dwalen, voor hem is er geen leider. Ik getuig dat er niemand het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah, de Ene Die geen partners heeft, en ik getuig dat Mohammed Zijn Dienaar en Zijn Gezondene is.

Ik zal schrijven over de kleine en grote tekenen van het Uur en geef een bondig en globaal overzicht van waarin men moet geloven, omdat onze waarachtige en betrouwbare Profeet ﷺ ons dat gegeven heeft. Hij is voorwaar degene die niets uitspreekt onder invloed van de begeerte, want het betreft niets anders dan een geïnspireerde openbaring.

Doordat de tekenen van het Uur elkaar opvolgen en de mensen bepaalde tekenen al meegemaakt hebben, weet men zeker dat er over het Uur geen twijfel bestaat en dat het nadert. Vele tekenen tonen aan dat Mohammed ﷺ werkelijk de Profeet is. Het geloof van de gelovigen wordt hierdoor groter.

De moslims moeten zich aan hun godsdienst vasthouden en berouw tonen tegenover hun Heer. Welnu, de tekenen van het Uur vormen een doeltreffende vermaning. Ze zetten aan tot het treffen van voorbereidingen voor wat er ons na de dood te wachten staat.

Het Uur nadert, want de kleine tekenen hebben allemaal plaatsgevonden. Maar een paar blijven nog over. Daarna komen de grote tekenen en deze zullen elkaar opvolgen als parels die van een kapotte halsketting afglijden.

Dit thema in onze tijd is zeer belangrijk. De mensen hebben er een grote behoefte aan de tekenen van het Uur te kennen, want   hierdoor  kan   hun   gedrag vroomheid gaan uitstralen.

Een gelovige die gelooft in de Dag van de Beloning handelt werkelijk volgens de schaal van de hemel (boeken) en niet volgens de regels van de aarde. Het doel daarvan is in hel hiernamaals de beloning te krijgen, en niet hier op aarde.

Een dergelijke mens wapent zich – hoe kan het anders – met vroomheid, rechtschapenheid en oprecht geloof. Hij houdt vol ten overstaan van beproevingen want hij zoekt enkel de beloning van Allah. En wat bij Allah is, is beter en duurzamer.

Het Uur

Het Uur: de tijd waarin de Opstanding en het Oordeel plaatsvinden. Men zegt “het Uur”, omdat het Laatste Oordeel een korte tijd zal duren, of omdat het plotseling zal gebeuren. De mensen zullen op een bepaald uur verrast worden en ze zullen allemaal sterven ten gevolge van één enkele schreeuw (het blazen op de bazuin door de engel Israafiel1).

De tekenen van het Uur – achrat as-saa’a: dit zijn zijn de tekenen die het Uur2 voorafgaan en de bewijzen dat het Uur nadert. De Dag des Oordeels wordt het Uur genoemd omdat het dichtbij is en omdat er belangrijke zaken gaan gebeuren.

“Het Uur” kan op drie zaken slaan:

  1. Het Kleine Uur: dit is de dood van de mens want wie doodgegaan is, heeft zijn uur zien komen. Hij gaat dan in de wereld van het voorgeborchte (Al-Barzakh) binnen. Dit is de periode tussen de dood en de Grote Heropstanding; dit is het begin van de Laatste Dag.
  2. Het Uur: het kan slaan op de dood van de mensen die in dezelfde eeuw geleefd hebben. Er is een overlevering dat ‘Aisha gezegd heeft: “Er kwamen eens bedoeïenen bij de Boodschapper van Allah  en ze vroegen hem naar het Uur “Wanneer zal het plaatsvinden?” Op dat moment richte de Profeet ﷺ zijn blik op de jongste onder hen en hij zei:”Als deze jongeman blijft leven, zal hij niet aftakelen voordat jullie uur over jullie gekomen zal zijn.”3
  3. Het Grote Uur: wanneer de Koran het over het Uur heeft, dan betekent het de Grote Heropstanding. De Allerhoogste heeft inderdaad gezegd: “De mensen ondervragen jou over het Uur.”4 Dit betekent de dag waarop de mensen uit hun graven tevoorschijn zullen komen voor het Oordeel en voor de Beloning.

De tekenen van het Uur worden in twee groepen ingedeeld:

  1. De kleine tekenen: dit zijn tekenen die plaatsvinden lang voor het Uur; namelijk het verdwijnen van de wetenschap, de algemene verspreiding van onwetendheid, het verbruik van wijn, rivaliteit in het bouwen van steeds hogere gebouwen, enz.
  2. De grote tekenen: dit zijn tekenen die vlak voor het Uur plaatsvinden. Daaronder vallen de verschijning van de Antichrist (Ad-Dadjaal), de neerdaling van Jezus (alayhi salam) en Gog en Magog die naar buiten komen.

De geleerden hebben de tekenen van het Uur chronologisch in drie groepen onderverdeeld volgens hun tijd van verschijnen:

  • Een groep gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben en beëindigd zijn
  • Een groep gebeurtenissen die verschenen zijn en nog steeds verder duren
  • Een groep gebeurtenissen die nog niet plaatsgevonden hebben.

We hopen op de hulp en de genade van onze Heer de Allerhoogste.

Zie ook De tekenen van het Einde van de Wereld: De Kleine Tekenen, Deel 1

                                                                         

1 Zie «An-Nihaaya Fie Gharieb Al-Hadieth» van Ibn Al-Athier (2/422).

2 Zie «An-Nihaaya Fie Gharieb Al-Hadieth» van Ibn Al-Athier (2/460).

3 Rechtsgeldige hadieth bij Bukhaari. Zie «Samenvatting van de sahieh van Al-Bukhaari» p. 484 (hadieth m . 2119).

4 Quran [33:63]