De Islam

islam-is-the-way-of-life__110x110
Print Friendly

Het eerste wat men over de islam moet weten, is wat het woord ‘islam’ betekent. De islam is niet vernoemd naar een persoon, zoals bij het christendom naar Jezus-Christus of bij het boeddhisme naar Gotama Boeddha, bij het confucianisme naar Confucius, en het marxisme dat naar Karl Marx werd genoemd. Noch is het vernoemd naar een stam, zoals bij het jodendom naar de stam van Judah en het hindoeïsme naar de hindoes.

De islam is de ware godsdienst van ‘Allah’ en zodoende vertegenwoordigt de naam van deze godsdienst het basisprincipe van Allahs (Gods) religie: de totale overgave aan de wil van Allah, ‘God’. Het Aiabische woord ‘islam’ betekent de overgave van je wil aan de enige ware God die het waard is om aanbeden ie worden en iemand die dit doet, wordt een ‘moslim genoemd. Het woord betekent ook ‘vrede’, dat het natuurlijke gevolg is van de totale overgave aan de wil van Allah. Het was geen nieuwe godsdienst die door de Profeet Mohammed ﷺ in de zevende eeuw in het Midden-Oosten werd gebracht, maar enkel de ware godsdienst van Allah die in zijn laatste definitieve vorm werd getoond.

De islam is de godsdienst die gegeven is aan Adam, de eerste mens en de profeet van Allah, en het is de godsdienst van alle profeten die Allah naar de mensheid heeft gestuurd. De naam van Gods religie, ‘de islam’, werd niet gekozen door de mensheid. Het is gekozen door Allah zelf, dit staat duidelijk vermeld in Zijn laatste openbaring aan de mensheid. In het laatste boek van de goddelijke openbaring (De Quran) verklaart Allah het volgende:

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de islam voor jullie als godsdienst gekozen.” [Al-Maa’idah 5:3]

“En wie een andere godsdienst zoekt dan de islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het hiernamaals onder de verliezers zijn.” [Aal-Imraan 3:85]

“Abraham was noch een jood, noch een christen, maar hij was een oprechte moslim.” [Aal-Imraan 3:67]

Moslim betekent ‘iemand die zich overgeeft aan Allah’.

Nergens in de Bijbel zul je vinden dat Allah tegen het volk van de Profeet Mozes of zijn afstammelingen heeft gezegd dat hun godsdienst het jodendom is, of tegen aanhangers van Christus dat hun godsdienst het christendom is. Het is een feit dat Christus niet eens zijn naam was, noch was het Jezus! De naam ‘Christus’ komt van het Griekse woord Christos, wat betekent: ‘door goddelijke interventie gekozen’. Dat wil zeggen dat Christus een Griekse vertaling is van de Hebreeuwse titel ‘Messias’. De naam Jezus aan de andere kant, is een Latijnse versie van de Hebreeuwse naam ‘Esa’.

Profeet Iesa (Jezus)(vrede zij met hem) net zoals de profeten die hem waren voorgegaan, riep hij de mensen op van om zich over te geven aan de wil Allah (wat de islam ook inhoudt) en hij riep hen op om weg te blijven van de valse goden die ontstaan uit menselijke verbeelding. Volgens het Nieuwe Testament, onderwees hij zijn aanhangers om te bidden:” Uw wil geschiede…”